Tập trung thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội

11:03 - Thứ Ba, 08/08/2017 Lượt xem: 3666 In bài viết
ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh ngày 8/8 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt Nghị quyết 39) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với các hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại nhiều kết quả quan trọng. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQ, các tổ chức thành viên triển khai, thực hiện tích cực; công tác đối ngoại nhân dân được quan tâm. Hệ thống tổ chức của MTTQ từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố; nội dung và phương thức hoạt động có sự đổi mới mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết 39, năm 2016, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tinh giản 1 biên chế. Giai đoạn 2017 - 2021 sẽ tiếp tục thực hiện tinh giản 5% biên chế, ổn định biên chế ở 21 người - số lượng tối thiểu của cơ quan MTTQ cấp tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ một số nội dung về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc ban hành quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác mặt trận; công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ủy ban MTTQ tỉnh đạt được trong những tháng đầu năm. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tập trung vào công tác giám sát, phản biện xã hội và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Để làm tốt nhiệm vụ đó, Ủy ban MTTQ tỉnh cần củng cố bộ máy các ban, lựa chọn cán bộ có năng lực để tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động; tuyên truyền cho người dân, cấp ủy, chính quyền cơ sở hiểu rõ ý nghĩa của các cuộc vận động; gắn các cuộc vận động với các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân…

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận

Tin khác