Đảng bộ huyện Mường Nhé

Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ

08:53 - Thứ Năm, 17/08/2017 Lượt xem: 2321 In bài viết
ĐBP - Là một trong những huyện đặc biệt khó khăn của cả nước, Đảng bộ  Mường Nhé xác định nhiệm vụ trọng tâm là làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xóa bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, chia tách chi bộ sinh hoạt ghép. Từ đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng bộ huyện đề ra...

Đối thoại để tìm hướng “đi”

Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa bàn cơ sở, chủ động khắc phục hạn chế trong hoạt động; Huyện ủy Mường Nhé đã chỉ đạo các chi, đảng bộ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đảng cho bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, bản; chuyển đảng viên là giáo viên, bộ đội, công an về sinh hoạt tại cơ sở vừa để nắm tình hình vừa tham mưu giúp chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, quy chế làm việc của chi bộ...

 

Đoàn viên thanh niên xã Sen Thượng giúp người dân bản Tả Ló San phát quang bụi rậm.

Với phương châm “Hướng về cơ sở, gần dân, trọng dân, chăm lo lợi ích của nhân dân”, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các buổi đối thoại với cán bộ lãnh đạo xã, bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở; phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Huyện ủy hàng tháng sinh hoạt với các chi bộ; chỉ đạo cấp ủy cơ sở cử cấp ủy viên phụ trách hướng dẫn, giúp đỡ chi bộ khó khăn; chủ động đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với triển khai chuyên đề về học và làm theo Bác... Nhờ vậy, nhận thức của cấp ủy đảng được nâng lên, chất lượng sinh hoạt chi bộ có sự chuyển biến đáng ghi nhận; chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng được duy trì với tỷ lệ bình quân đảng viên tham gia đạt gần 90%. Nội dung, hình thức sinh hoạt được quan tâm đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả đi vào trọng tâm, trọng điểm. Đáng chú ý, nhiều chi bộ đã thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên, tạo không khí cởi mở, chân thành để mọi người cùng bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Đồng thời, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực. Chuyển biến rõ nét nhất sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên được nâng lên. Nhờ đó, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tăng dần theo từng năm. Năm 2016, có 50% chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Mường Nhé đạt trong sạch vững mạnh, 38% hoàn thành tốt nhiệm vụ, gần 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảng bộ xã Mường Nhé hiện có 19 chi bộ trực thuộc với 242 đảng viên. Đảng bộ xã chỉ đạo các chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng, chuẩn bị kỹ nội dung trước khi sinh hoạt; trong quá trình sinh hoạt, tập trung dành thời gian nghiên cứu, thảo luận những nội dung trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự và những vấn đề nổi cộm trên địa bàn. Từ đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu đề ra. Nhờ có sự đồng tình, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, xã Mường Nhé đã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành xã đi đầu trong xây dựng nông thôn mới của huyện. Vừa qua, xã đã xây dựng 4 nhà văn hóa cho 3 cụm dân cư và bản Mường Nhé; tổ chức nạo vét 2km kênh mương, tu sửa hơn 1km đường dân sinh cho người dân các bản Nậm Là, Nà Pán, Phiêng Khăm...

Nỗ lực xóa bản “trắng” đảng viên

Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ huyện Mường nhé luôn xác định đảng viên là lực lương tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đóng vai trò quan trọng đưa chỉ thị, nghị quyết đến với nhân dân. Song do nhiều nguyên nhân trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều bản chưa có đảng viên, chưa thành lập chi bộ gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Thực tế cho thấy, tại những nơi chưa có tổ chức đảng, đảng viên, việc tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ về mọi mặt hiệu quả chưa cao, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, thường bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo làm việc trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự... Do đó, để củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 07 về phát triển Đảng và củng cố, xây dựng hệ thống chính trị huyện Mường Nhé giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu đến năm 2020 không còn bản “trắng” đảng viên, 70% trở lên bản, 100% số trường học và trạm y tế xã có tổ chức đảng..

 

Lãnh đạo Đảng ủy xã Mường Toong trao đổi, bàn giải pháp phát triển đảng, xóa bản “trắng” đảng viên.

Ông Nguyễn Quang Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé chia sẻ: Để cụ thể hóa mục tiêu trên, huyện đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc cho ban ở những bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Căn cứ vào điều kiện thực tế từng địa bàn, Ban chỉ đạo đề ra các giải pháp phù hợp để phát triển đảng viên, như: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm, uy tín đối với đồng bào dân tộc thiểu số về sinh hoạt tại thôn, bản để xây dựng nòng cốt. Đặc biệt, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm, tập trung vào các đối tượng cán bộ, giáo viên, hội viên, quân nhân xuất ngũ, đoàn viên thanh niên... Thông qua hoạt động thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, hoạt động tình nguyện… để lựa chọn quần chúng ưu tú bồi dưỡng, kết nạp đảng. Huyện cũng tăng cường mở lớp nhận thức về Đảng tại các cụm xã để quần chúng tham gia học tập đầy đủ; hỗ trợ kinh phí ăn, ở, đi lại cho quần chúng không hưởng lương, có điều kiện khó khăn; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở...

Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Mường Nhé đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ năm 2016 đến nay, huyện mở 12 lớp nhận thức về Đảng cho 920 quần chúng ưu tú, trong đó kết nạp 412 đảng viên; xóa 30 bản “trắng” đảng viên (riêng năm 2016 xóa 28 bản “trắng” đảng viên); chia tách, thành lập 39 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; nâng cấp 2 chi bộ thành Đảng bộ cơ sở, thành lập mới 1 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện. Qua đó, nâng tổng số chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện lên thành 42, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 141 với tổng số hơn 1.720 đảng viên. Hiện toàn huyện chỉ còn 8 bản chưa có đảng viên.

Mường Toong là địa bàn có nhiều bản “trắng” đảng viên nhất của huyện Mường Nhé. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng theo từng năm, trong đó tập trung đề ra nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Nhờ đó, từ xã đứng đầu về số lượng bản “trắng” đảng viên, đến nay xã chỉ còn duy nhất bản Huổi Cắn chưa có đảng viên; trong đó, riêng năm 2016, đã xóa 8 bản “trắng” đảng viên. Từ năm 2016 đến nay, xã kết nạp 39 đảng viên, thành lập 3 chi bộ mới. Đến cuối năm 2017, xã phấn đấu không còn bản “trắng” đảng viên, chia tách, thành lập thêm 2 chi bộ mới.

Với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện Mường Nhé có nhiều chuyển biến rõ rệt. Số lượng bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ ngày càng giảm, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các chi bộ Đảng trong đời sống xã hội, là “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Từ đó, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động sức mạnh trong toàn Đảng bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác