Xóa bản chưa có đảng viên

Những “nút thắt” cần tháo gỡ

09:01 - Thứ Năm, 07/09/2017 Lượt xem: 3823 In bài viết
ĐBP - Chi bộ thôn, bản, tổ dân phố có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; là “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mỗi đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đó cũng là nơi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết kịp thời những vướng mắc tại cơ sở. Vai trò của chi bộ cơ sở quan trọng là vậy, nhưng trên thực tế tại không ít những thôn, bản vùng cao, vùng sâu, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh, số thôn bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ vẫn còn hiện hữu và để giải quyết vấn đề này không dễ nếu thiếu sự vào cuộc quyết liệt, rốt ráo của cả hệ thống chính trị…

Kỳ 1: “Bước chuyển” quan trọng

Phát triển đảng viên ở những thôn, bản chưa có đảng viên và chia tách các chi bộ ghép đã được các cấp ủy trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo  và triển khai thực hiện quyết liệt với những nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Nhờ đó, ngày càng nhiều hơn các thôn, bản đã xóa được bản chưa có đảng viên, thu hẹp khoảng cách giữa các thôn bản có đảng viên và chưa có đảng viên, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Rốt ráo chỉ đạo

Thực hiện chủ trương, nghị quyết của cấp ủy các cấp về xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; trọng tâm là Nghị quyết số 08 - NQ/TU, ngày 3/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ đảng, giai đoạn 2012 - 2015” (gọi tắt là Nghị quyết 08); gần đây nhất là Nghị quyết số 04 - NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Nghị quyết 04). Cùng với việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể ở cơ sở; các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã tổ chức quán triệt sâu rộng tới cán bộ, đảng viên nội dung, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện Nghị quyết 08, Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

Phong trào Đoàn là một trong những môi trường để các quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên. Qua phong trào sẽ phát hiện được những quần chúng ưu tú.

Tập trung rà soát, khảo sát đánh giá thực trạng của các chi, đảng bộ cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, trọng tâm là công tác phát triển đảng viên, xóa bản chưa có đảng viên, giảm số thôn, bản, trường học, trạm y tế còn sinh hoạt chi bộ ghép. Đưa công tác phát triển đảng viên vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, quý, năm; tăng cường kiểm tra giám sát của cấp ủy cấp trên đối với công tác phát triển đảng viên ở đảng bộ xã, thị trấn; đánh giá đúng thực trạng, kịp thời rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung biện pháp, nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp. Lựa chọn những cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm, nhiệt tình phân công phụ trách địa bàn chưa có chi bộ, chưa có đảng viên để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở để quần chúng nhân dân thấy được hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, xác định được động cơ phấn đấu vào Đảng... Đến nay, công tác kết nạp đảng viên trong tỉnh có chuyển biến rõ rệt, góp phần không nhỏ vào việc xóa thôn, bản chưa có chi bộ và đảng viên. Toàn tỉnh hiện có 1.444/1.813 thôn, bản có chi bộ độc lập, chỉ còn 56 thôn, bản chưa có đảng viên. Riêng năm 2016, đã thành lập mới 97 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 10 chi bộ cơ sở; 5 đảng bộ cơ sở; có thêm 35 thôn bản và 1 trạm y tế có đảng viên; 1 bản, 20 trường học, 7 trạm y tế thành lập được chi bộ độc lập; kết nạp 2.456 đảng viên.

Những cách làm hay

Triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết 08, Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tại nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã có những cách làm hay, sáng tạo đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, nên đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên, xóa bản chưa có đảng viên.

Điện Biên Đông là một trong những đảng bộ tiêu biểu trong công tác xóa bản chưa có đảng viên. Chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm này, ông Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, cho biết: Để triển khai thực hiện hiệu quả, Huyện ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên; xóa bản, trường học, trạm y tế sinh hoạt chi bộ ghép giai đoạn 2013 - 2018. Đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực với điều kiện thực tế tại địa phương, như: xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên ở những thôn bản, trường học chưa có hoặc có ít đảng viên. Chỉ đạo 100% đảng bộ cơ sở xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là nữ, là đồng bào dân tộc thiểu số; đoàn viên, thanh niên tại thôn bản, tổ dân cư chưa có đảng viên. Phân công, điều chuyển cán bộ, đảng viên về công tác tại những bản chưa có đảng viên; củng cố, kiện toàn những tổ chức chính trị ở bản để tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng. Phát huy vai trò của người đứng đầu; tăng cường đội ngũ cán bộ chủ chốt thường xuyên đi cơ sở trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Với cách làm này, đến nay Đảng bộ huyện đã xóa được 6/11 bản chưa có đảng viên, đó là: Pá Hịa A, Nà Ly, Phiêng Chai (xã Chiềng Sơ); Mường Tỉnh C (xã Sa Dung); Chua Ta A (xã Phì Nhừ) và bản Háng Lìa 2 (xã Keo Lôm). Nâng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 2.905 đảng viên, sinh hoạt tại 53 chi, đảng bộ.

Đối với Đảng bộ huyện Mường Nhé, do đặc thù vùng biên giới, đặc biệt khó khăn với nhiều thành phần dân tộc sinh sống; trong đó không ít người dân trong các bản theo đạo. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu xóa bản chưa có đảng viên, huyện đã chỉ đạo theo phương châm “huyện nắm xã, xã nắm bản, bản nắm hộ gia đình”; chủ động tạo nguồn quần chúng ưu tú tại chỗ để phát triển đảng viên. Huyện ủy cũng chỉ đạo các đảng bộ xã phân công các đồng chí trong ban chấp hành phụ trách, sinh hoạt tại các thôn bản chưa có hoặc có ít đảng viên để phát hiện, giới thiệu; hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng. Với sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn và nhận được sự đồng thuận trong phương pháp triển khai thực hiện, nhiều thôn bản trên địa bàn huyện đã xóa được bản chưa có đảng viên. Nếu như đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ huyện còn tới 38/118 bản chưa có đảng viên, 48 bản đảng viên phải sinh hoạt ghép, thì đến nay đã có 28/38 thôn bản trên địa bàn đã kết nạp được đảng viên. Hiện chỉ còn 10 bản chưa có đảng viên. Ở những bản thành lập được chi bộ, đảng viên tích cực tham gia và vận động người dân phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, bộ mặt ở các bản vùng cao của huyện từng ngày khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đời sống của nhân dân được cải thiện.

Tiên phong trong công tác phát triển đảng viên, xóa bản chưa có đảng viên là Đảng bộ xã Sín Thầu. Đến nay, đảng bộ đã hoàn thành mục tiêu đề ra, khi đến cuối tháng 6/2017 đã xóa được 2 bản chưa có chi bộ và thành lập mới chi bộ bản Tả Kố Ky và chi bộ bản Tả Sú Lình. Đảng bộ xã hiện có 11 chi bộ trực thuộc với 55 đảng viên. Nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự đã được triển khai thực hiện góp phần xây dựng vùng biên cương ngày càng ổn định, ấm no.

Chúng tôi cùng Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu Pờ Mỳ Lế đến thăm Chi bộ bản Tả Kố Ky - bản xa nhất (cách trung tâm xã 12km) cũng là khó khăn nhất của xã Sín Thầu. Đường vào bản mùa mưa nhìn xa như sợi chỉ ngoằn ngoèo vắt ngang lưng chừng núi. Vừa đi Bí thư Pờ Mỳ Lế vừa phân tích nguyên nhân dẫn đến việc phát triển đảng viên mới còn nhiều khó khăn trong thời gian qua. Phần vì cuộc sống khó khăn, phụ nữ Hà Nhì trên địa bàn còn một bộ phận không nhỏ có tư tưởng ngại phấn đấu, lập gia đình xong chỉ mải lo chuyện nhà, lo làm kinh tế, lo cái ăn cái mặc nên chưa thực sự quan tâm đến việc phấn đấu, rèn luyện để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nắm bắt được tâm lý này, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí trong Ban thường vụ trực tiếp sinh hoạt đồng thời kèm cặp, hướng dẫn, phân tích giúp mỗi đoàn viên ưu tú, quần chúng ưu tú tại cơ sở hiểu để nâng cao nhận thức, có động cơ, mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Với cách làm này, bản Tả Kố Ky hiện đã phát triển được 4 đảng viên và đang làm hồ sơ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú là Lò Văn Thà và Lỳ Lì Nò. Đồng chí Giàng Sin Chừ, Bí thư Chi bộ bản Tả Kố Ky cho biết: Ngay sau khi thành lập, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên, năm 2017 bản Tả Kố Ky đã trồng mới 170ha rừng sản xuất, hoàn thành vượt 142% kế hoạch huyện Mường Nhé giao. Có được kết quả đó chính là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của mỗi đảng viên tích cực tham gia cũng như vận động quần chúng nhân dân hăng hái làm theo. Không chỉ trong nhiệm vụ trồng rừng mà việc triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bản cũng được thực hiện bài bản, hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác