Na Sang chú trọng công tác phát triển Đảng

08:30 - Thứ Hai, 11/09/2017 Lượt xem: 935 In bài viết
ĐBP - Là một trong những địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh của huyện Mường Chà, vì vậy, Đảng bộ và chính quyền xã Na Sang luôn chú trọng công tác phát triển Đảng và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng tại cơ sở; đáp ứng yêu cầu về giữ gìn an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Lường Văn Kiêm, Bí thư Đảng ủy xã Na Sang, cho biết: Na Sang là xã biên giới có vị trí an ninh, chính trị hết sức quan trọng; trong khi đó trình độ dân trí ở các bản vùng cao còn hạn chế nên việc củng cố, phát triển đội ngũ đảng viên tại cơ sở là rất cần thiết để lãnh đạo người dân tập trung phát triển kinh tế, tham gia đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Xác định việc tạo nguồn phát triển đảng viên là yếu tố quan trọng, Đảng ủy xã đã tăng cường lãnh, chỉ đạo củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là các chi đoàn, chi hội ở các bản để phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, tự nguyện, tự giác phấn đấu vào Đảng của các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tại cơ sở. Mặt khác, Đảng ủy xã cũng quan tâm cử các quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác phát triển đảng viên của địa phương.

 

Đồng chí Lường Văn Kiêm, Bí thư Đảng ủy xã Na Sang Sang (đầu tiên bên trái) tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng cho người dân bản Hin 2.

Tập trung cho công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã Na Sang thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cơ sở tạo nguồn, lựa chọn những nhân tố tích cực, quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Đồng thời, quán triệt sâu sắc các quy định và hướng dẫn của cấp trên về công tác phát triển đảng viên đối với các đảng viên, chi bộ trực thuộc và chú trọng hướng dẫn cho các đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy về các tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Bên cạnh đó, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh... tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng ưu tú tích cực rèn luyện, phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để thu hút các quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng, bên cạnh việc phát triển nguồn đảng viên mới trong lực lượng đoàn viên thanh niên, Đảng ủy đã thu hút hội viên của các tổ chức đoàn thể khác, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân... mở rộng nguồn phát triển đảng. Qua đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục các hội viên tích cực phấn đấu và đã tập hợp đông đảo cán bộ, hội viên tham gia và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội. Sau khi phát hiện các nhân tố mới thì xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, giáo dục và rèn luyện để xem xét, kết nạp các đoàn, hội viên tiêu biểu vào Đảng. Nhờ vậy, từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng ủy xã Na Sang đã kết nạp được 6 đảng viên, tiếp tục đề nghị kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng và cử 25 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; nâng tổng số đảng viên lên 168 đồng chí, sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc.

Theo đồng chí Lường Văn Kiêm, để làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên, xóa bản chưa có đảng viên, Đảng ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các chi bộ cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tạo điều kiện để những quần chúng ưu tú tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, có mục tiêu phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đáp ứng yêu cầu trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Quang Hưng
Bình luận

Tin khác