Từng bước chuẩn hóa trình độ, nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã

08:32 - Thứ Hai, 11/09/2017 Lượt xem: 1829 In bài viết
ĐBP - Toàn tỉnh hiện có 2.838 cán bộ công chức (CBCC) cấp xã; trong đó, 1.375 cán bộ xã và 1.463 công chức cấp xã. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tỉnh tập trung chỉ đạo và tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCC cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý hành chính. Việc chọn cử CBCC tham gia đào tạo, bồi dưỡng được xác định trên cơ sở chức danh đảm nhiệm, vị trí việc làm theo nhu cầu sử dụng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực. Ngoài đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, CBCC xã còn được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng lãnh đạo, quản lý... để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ trong quá trình công tác. Tỉnh cũng tập trung đào tạo CBCC ở các xã khó khăn, trình độ chuyên môn còn thấp và các xã đang triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hướng tới hoàn thành mục tiêu CBCC cấp xã đạt chuẩn theo tiêu chí số 18 Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã đào tạo chuyên môn từ trung cấp trở lên cho 2.569 CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 1.170 CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Qua đào tạo, bồi dưỡng đã trang bị, cập nhật cho đội ngũ CBCC xã trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và những kiến thức cơ bản, đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng giải quyết công việc. Thống kê của Sở Nội vụ cho thấy, hiện nay đối với cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ từ cao đẳng đến thạc sỹ (chiếm 15,9%); 631 người có trình độ trung cấp (chiếm 45,9%). Đối với công chức cấp xã, có trình độ đại học, cao đẳng 466 người (chiếm 31,8%); trung cấp 997 người (chiếm 68,1%). Tuy nhiên, chất lượng cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cấp xã còn thấp. Tỷ lệ cán bộ chủ chốt (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND) và cán bộ đoàn thể chưa qua đào tạo chuyên môn từ trung cấp trở lên còn cao (hơn 38%)...

 

Cán bộ xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo) cùng cán bộ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tình hình trồng cây sơn tra trên địa bàn.

Với mục tiêu xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; đến năm 2020, tỉnh ta đặt ra mục tiêu: đối với cán bộ cấp xã không còn cán bộ trình độ văn hóa tiểu học; 100% đạt trình độ trung cấp trở lên (trong đó 20% có trình độ cao đẳng và đại học). Riêng chức danh Chủ tịch UBND xã phấn đấu có từ 45 - 60% có trình độ chuyên môn đại học; 100% được đào tạo trung cấp lý luận chính trị trở lên. Đối với công chức cấp xã: 100% đạt trình độ đào tạo trung cấp trở lên (trong đó, trên 23% có trình độ đại học và cao đẳng trở lên); hơn 67% được đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên... Để đạt được mục tiêu tỉnh ta thực hiện đồng bộ các giải pháp; thống nhất các khâu quy hoạch - đào tạo - tuyển dụng - quản lý và sử dụng bố trí cán bộ; tạo nguồn cán bộ để bổ sung, thay thế, thực hiện hiệu quả việc điều động luân chuyển cán bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người là dân tộc ít người; tăng cường luân chuyển cán bộ cho các xã theo đúng tiêu chuẩn, đối tượng, vị trí cần tăng cường, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ sở.

Huyện Điện Biên là địa phương có số lượng CBCC cấp xã khá đông do có 25 đơn vị hành chính cấp xã với 554 cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng trình độ cho đội ngũ cán bộ này được đặc biệt quan tâm. Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, đã có 730 lượt CBCC cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã được nâng lên với gần 55% tỷ lệ cán bộ có trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; gần 30% tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học; hơn 49% cán bộ có trình độ trung cấp. Nhất là sau khi hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng việc bố trí, sử dụng cán bộ được huyện quan tâm thực hiện, đảm bảo tính kế thừa, phát triển. Tiếp tục nâng cao chất lượng, trình độ CBCC cấp xã; tháng 7 vừa qua, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 45 về chương trình xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, viên chức trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó, đặt mục tiêu đối với cán bộ cấp xã đến năm 2020 là: 100% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (trong đó, trên 20% có trình độ cao đẳng, đại học); 100% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (hơn 50% có trình độ từ cao đẳng trở lên, có chuyên ngành phù hợp với chức danh chuyên môn đảm nhiệm)… Hiện nay, huyện đang thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCC; trong đó có CBCC cấp xã gắn với các giải pháp tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, luân chuyển, điều động cán bộ; thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đối với các đối tượng trong quy hoạch nhằm đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh…

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác