UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10/2017

17:07 - Thứ Tư, 25/10/2017 Lượt xem: 7248 In bài viết
ĐBP - Ngày 25/10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2017. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp lần này xem xét, cho ý kiến đối với 7 tờ trình, dự thảo quyết định: Thông qua quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn đầu tư công do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh; Quy định ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình, danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý tỉnh; Quy định phân chia nguồn thu tiền nộp chậm cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên; Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư từ nguồn đầu tư công, do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn yêu cầu 2 Sở: Kế hoạch - Đầu tư và Xây dựng phối hợp bổ sung, điều chỉnh lại bố cục dự thảo, một số từ ngữ, nội dung  không phù hợp, chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa 2 Sở. Nội dung quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, các đại biểu có ý kiến dự thảo xây dựng mức thu thấp hơn so với Thông tư hướng dẫn, đồng thời đề nghị Sở Tài chính điều chỉnh lại phù hợp. Đối với nội dung quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020, đại biểu dự phiên họp góp ý đề nghị Sở Tài chính làm rõ nguyên tắc phân chia, đối tượng hưởng và tỷ lệ phân chia đối với từng nguồn thu. Đối với quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, một số ý kiến cho rằng: Cần quy định rõ hơn về nơi công tác và đối chiếu lại một số chức danh để đảm bảo tính chính xác, rõ ràng.

Các nội dung còn lại được trình tại phiên họp, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí cao.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top