Trả lời kiến nghị cử tri

10:55 - Thứ Tư, 29/11/2017 Lượt xem: 3007 In bài viết

- Kiến nghị của cử tri thành phố Ðiện Biên Phủ về dự án xây dựng Trung tâm thi đấu đa năng của tỉnh.

Trả lời: UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Him Lam tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ và tạo điều kiện cho việc triển khai xây dựng dự án: Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Ðiện Biên giai đoạn II. Việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở đã xuống cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Kiến nghị của cử tri huyện Ðiện Biên về Công trình cải tạo nâng cấp đường vào đền Hoàng Công Chất, được phê duyệt đầu tư, thi công xây dựng hoàn thành năm 2004, do UBND huyện Ðiện Biên làm chủ đầu tư, đến nay công trình chưa được thanh, quyết toán bao gồm cả kinh phí xây lắp, kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng và các chi phí khác.

Trả lời: UBND tỉnh giao UBND huyện Ðiện Biên khẩn trương triển khai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục của dự án để đảm bảo thanh toán các chi phí cho các đơn vị có liên quan bằng nguồn vốn ngân sách địa phương đã giao cho huyện, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp UBND huyện Ðiện Biên và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan đến nội dung tồn tại của dự án. Có trách nhiệm hướng dẫn huyện Ðiện Biên hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; tham mưu cho UBND tỉnh để xử lý, tháo gỡ tồn tại trên trong năm 2018.

- Kiến nghị của cử tri huyện Ðiện Biên về tuyến đường phía Tây lòng chảo Ðiện Biên đầu tư dở dang.

Trả lời: UBND huyện Ðiện Biên đã thực hiện việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để thanh quyết toán dự án và trong thời gian tới sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan để quyết toán phần khối lượng đã thực hiện cũng như xác định, đánh giá lại hiệu quả của dự án để có phương án đầu tư trong giai đoạn tiếp theo khi cân đối bố trí được vốn.

II. Ðối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 - HÐND tỉnh khóa XIV.

1. Cử tri thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng kiến nghị

- Quốc lộ 279 đoạn từ cuối đường đôi thị trấn Mường Ảng (tổ dân phố 10) đến biển báo hết thị trấn Mường Ảng chưa có hệ thống thoát nước, nhân dân khu vực này đang phải sử dụng rãnh thoát nước tạm mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng bố trí vốn để đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường.

Trả lời: Ðoạn từ cuối đường đôi thị trấn Mường Ảng (tổ dân phố 10) đến biển báo hết thị trấn Mường Ảng thuộc Quốc lộ 279 thuộc phạm vi quản lý của Chi cục quản lý đường bộ I.2, Cục Quản lý đường bộ I của Tổng cục Ðường bộ Việt Nam. UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tiếp thu và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó ngày 10/7/2017, Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 1203/SGTVT-KT&QLGT gửi Cục Quản lý đường bộ I, Chi cục Quản lý đường bộ I.2 và Công ty Cổ phần Ðường bộ 226 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri thị trấn Mường Ảng. Chi cục quản lý đường bộ I.2 đã có văn bản số 258/CV-CCQLÐBI.2 ngày 11/7/2017 gửi Ban Quản lý dự án 4 đề nghị bổ sung rãnh thoát nước tại bên phải tuyến đoạn từ Km34+620 - Km34+800 và bên trái tuyến đoạn từ Km34+700 - Km35 theo kiến nghị của cử tri thị trấn Mường Ẳng, huyện Mường Ảng trong năm 2017 và năm 2018. Khi được bố trí vốn sẽ triển khai thực hiện.

       (Còn nữa)

Bình luận

Tin khác