Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh):

Thẩm tra nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV

05:55 - Thứ Bảy, 02/12/2017 Lượt xem: 1949 In bài viết

ĐBP - Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV, ngày 2/12, Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, chương trình và dự thảo Nghị quyết. Dự cuộc họp có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách (HĐND tỉnh) kết luận cuộc họp.

Bàn, thẩm tra dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, các đại biểu thống nhất bổ sung các đề mục thuộc hệ thống chỉ tiêu tổng hợp, tuy nhiên phải dựa trên cơ sở các chỉ tiêu đã được thông qua tại Nghị quyết của Tỉnh ủy về kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020; chỉnh sửa, bổ sung làm rõ những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Về dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán và phân bổ dự toán năm 2018, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến phân bổ nguồn ngân sách cho sự nghiệp khoa học - công nghệ.

Đại biểu dự họp cơ bản nhất trí với Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cơ quan, đơn vị; phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương; quy định về thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm; dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương...

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận

Tin khác