Trả lời kiến nghị cử tri

09:49 - Thứ Hai, 18/12/2017 Lượt xem: 4290 In bài viết
Cử tri xã Lay Nưa TX. Mường Lay kiến nghị: Trong quá trình Ban Quản lý dự án các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh thực hiện việc hót sụt sạt đường tỉnh lộ 142 (khu vực Na Tung, xã Lay Nưa) đã để xảy ra hiện tượng bùn, đất vùi lấp ruộng của một số hộ dân (gồm các hộ: Lò Văn Phóng, Lò Văn Tấm, Lò Văn Phén, Lò Văn Phón). Do vậy, nhân dân không thể tiếp tục canh tác. Việc khắc phục tuyến kênh Na Tung A, Sở Giao thông - Vận tải (GT - VT) đã có Công văn số 1314/SGTVT-KT&QLGT ngày 2/8/2016, về việc đảm bảo ổn định nước tưới phục vụ sản xuất trong quá trình thi công công trình xử lý sụt sạt tỉnh lộ 142 đoạn qua khu vực xã Lay Nưa. Tuy nhiên, đơn vị thi công công trình không hợp tác với xã Lay Nưa để khắc phục, Hợp tác xã (HTX) Ló Lé đã phải huy động xã viên khắc phục toàn bộ tuyến kênh bị ảnh hưởng (khối lượng nạo vét là 125,5m3). Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công công trình hỗ trợ tiền công cho nhân dân và có giải pháp khắc phục để nhân dân tiếp tục sản xuất.

Trả lời: Trong quá trình thi công hót đất sụt sạt tại km3+600 - km3+800 đường tỉnh lộ 142 (khu vực ruộng bên ta luy âm đường, bên dưới bãi tưới Na Tung, xã Nay Nưa), đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Ðầu tư xây dựng và Quản lý giao thông Ðiện Biên có để một phần bùn đất sạt lở tràn ra làm ảnh hưởng đến hệ thống mương tuyến kênh A và diện tích hoa màu của một số hộ dân thuộc HTX Ló Lé bị bùn đất vùi lấp. Vấn đề này đã được đại diện các bên: Phòng Tài nguyên và Môi Trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Văn phòng HÐND-UBND TX. Mường Lay; UBND xã Lay Nưa; HTX Ló Lé; đại diện đơn vị thi công tiến hành kiểm tra lập biên bản thống nhất phương án xử lý nội dung thiệt hại vào ngày 31/5/2016; đến ngày 19/7/2016 đại diện Phòng Tài nguyên và Môi Trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Tổ chức Phát triển quỹ đất TX. Mường Lay; UBND xã Lay Nưa; HTX Ló Lé; đại diện đơn vị thi công đã phối hợp kiểm tra và thống nhất cụ thể mức độ thiệt hại. Ngày 29/7/2016, đơn vị thi công đã cùng với UBND xã Lay Nưa, HTX Ló Né tiến hành thống nhất phương án hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân và phương án xử lý hệ thống mương tuyến kênh tưới với tổng số tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng năm 2016 là 24.547.000 đồng; số tiền trên đã được đơn vị thi công chuyển cho HTX Ló Lé.

Hiện tượng bùn, đất vùi lấp ruộng của một số hộ dân (gồm các hộ: Lò Văn Phóng, Lò Văn Tấm, Lò Văn Phén, Lò Văn Phón) tại điểm sạt km3+700, đã được Sở GT - VT chỉ đạo Công ty Cổ phần đường bộ 226 hót sạt và đào bạt mái ta luy để khắc phục triệt để tình trạng này.

Cử tri xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) kiến nghị: Hiện nay người dân 3 điểm bản: Mường Nhé 1, Mường Nhé 2 và Nậm San 2; các bản: Nậm Pố 1, 2, 3, 4 còn khoảng 70% hộ dân chưa được bố trí, chia đất sản xuất theo quy định của Ðề án 79, dẫn đến xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai, phá rừng làm nương. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm chia đất sản xuất cho nhân dân ổn định cuộc sống.

Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư (UBND huyện Mường Nhé) rà soát quỹ đất bố trí cho các điểm bản thuộc Ðề án 79, trong đó có bản Mường Nhé 1. Ðến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh phương án bố trí sắp xếp dân cư bản Mường Nhé 1, theo đó, bổ sung một phần quỹ đất thuộc bản Nà Pán để bố trí, sắp xếp cho các hộ dân thuộc bản Mường Nhé 1 đảm bảo diện tích đất theo chính sách.

Ðối với các bản Nậm Pố 1, 2, 3, 4: theo quy hoạch, cụm dân cư bản Nậm Pố, xã Mường Nhé được bố trí, sắp xếp ổn định thành lập 4 bản mới gồm bản Nậm Pố 1, 2, 3, 4. Các hộ dân thuộc đối tượng quy hoạch tại các điểm bản trên chỉ bố trí sắp xếp lại trong nội vùng Dự án, trong phạm vi khu vực cụm dân cư bản Nậm Pố (chỉ di chuyển, bố trí sắp xếp các hộ từ nhóm này sang nhóm khác để sắp xếp thành lập 4 bản; không phải di chuyển từ các xã khác, các địa phương khác đến). Vì vậy, phương án phê duyệt Dự án Quy hoạch sắp xếp ổn định cụm dân di cư tự do khu vực bản Nậm Pố, xã Mường Nhé không phải bố trí lại đất sản xuất do các hộ dân đã được bố trí đều đã có đất sản xuất và tự khai hoang, canh tác trên diện tích đất sản xuất đã có sẵn của các hộ gia đình.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác