Ðiện Biên Ðông triển khai Nghị quyết Trung ương 6

08:57 - Thứ Hai, 05/03/2018 Lượt xem: 2778 In bài viết
ĐBP - Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Ðảng (khóa XII) đã thông qua 4 Nghị quyết về các lĩnh vực tổ chức bộ máy và an sinh xã hội. Ðể sớm đưa các Nghị quyết vào hoạt động công tác, đời sống nhân dân, Huyện ủy Ðiện Biên Ðông đã chủ động tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đồng bộ, tiến tới cụ thể hóa việc thực hiện trên các lĩnh vực.

Trao đổi với chúng tôi về công tác triển khai, phổ biến các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, bà Quàng Thị Thủy, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ðiện Biên Ðông, cho biết: Ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết tại tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch thực hiện; tổ chức phân công báo cáo viên tham gia quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết tại các Ðảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Ðảng (khóa XII). Cụ thể, huyện Ðiện Biên Ðông đã tổ chức tổng cộng 298 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết. Trong đó gồm: 1 hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện; 17 hội nghị tại các Ðảng bộ trực thuộc Huyện ủy; 37 hội nghị tại các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; 243 hội nghị tại các bản, tổ dân cư trong toàn huyện. Với sự tham gia của 2.981/3.040 đảng viên (đạt 98%) và khoảng 67% quần chúng. Ðội ngũ báo cáo viên tham gia truyền đạt nghị quyết được đảm bảo về số lượng và chất lượng, với 1 báo cáo viên cấp tỉnh, 2 báo cáo viên cấp huyện tham gia triển khai tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện; 14 báo cáo viên tham gia triển khai tại 17 Ðảng bộ trực thuộc; các Bí thư Chi bộ triển khai tại các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã triển khai tại các bản, tổ dân cư và tuyên truyền trong nhân dân theo kế hoạch của Ban Thường vụ Ðảng ủy xã, thị trấn. Tài liệu cung cấp cho công tác học tập, quán triệt Nghị quyết gồm 400 cuốn Văn kiện Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Ðảng (khóa XII).

Ðể cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả Nghị quyết, mọi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ trách nhiệm trong việc tiếp tục tự học tập, tự nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về các nội dung. Ðồng thời xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện một cách phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ông Lò Ðại Nghĩa, Trưởng phòng Nội vụ huyện Ðiện Biên Ðông chia sẻ: Trong số 4 Nghị quyết được thông qua từ Hội nghị Trung ương 6, có Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của đơn vị. Theo tham khảo số liệu trên địa bàn cả nước, thực tế trong những năm qua, công tác tinh giản biên chế của chúng ta chưa đạt hiệu quả, thậm chí còn “phình to” ngay trong quá trình thực hiện nên sự ra đời của Nghị quyết số 18 là rất cần thiết, cấp bách. Trong phần nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện của Nghị quyết này, đáng chú ý có nội dung: “Thực hiện Ðảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị, ở Trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, ở địa phương trực tiếp là Ban Thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh”. Theo tôi, đây là một trong những định hướng mang tính bản lề, “tinh gọn ngay ở lực lượng thực hiện tinh gọn”. Ngoài ra, nội dung “Nghiên cứu ban hành quy định để thực hiện hợp nhất văn phòng HÐND, văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung” cũng là một bước đi cần thiết. Những giải pháp này dù bước đầu áp dụng tại các cấp trung ương, cấp tỉnh nhưng khi đã được triển khai nghiêm túc, hiệu quả từ cấp trên, việc áp dụng đối với cơ sở sẽ rất thuận lợi.

Phạm Dương
Bình luận

Tin khác