Pú Nhi xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh

09:10 - Thứ Năm, 08/03/2018 Lượt xem: 2426 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, song song với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương, Ðảng bộ xã Pú Nhi (huyện Ðiện Biên Ðông) đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực vươn lên xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

Các chi bộ bản ở xã Pú Nhi luôn phát huy vai trò của đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Trong ảnh: Người dân bản Nậm Ngám C tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Theo đánh giá của Huyện ủy Ðiện Biên Ðông, năm 2017, công tác xây dựng Ðảng của Ðảng bộ xã Pú Nhi có nhiều chuyển biến, đạt kết quả tích cực trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Có được kết quả đó, Ðảng bộ xã Pú Nhi đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng và phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Ðảng với nhân dân. Gắn nhiệm vụ công tác xây dựng đảng với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức Ðảng. Ðảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Ðảng, nhất là thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc của cấp ủy gắn với củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Ðồng chí Nguyễn Trọng Huế, Bí thư Ðảng ủy xã Pú Nhi, cho biết: Hiện nay, Ðảng bộ xã có 23 chi bộ trực thuộc. Trong năm 2017, toàn Ðảng bộ có 10 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; 13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ðảng ủy xã cũng luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng, tích cực phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện tốt Ðiều lệ Ðảng và những điều đảng viên không được làm. Bên cạnh việc giáo dục nâng cao chất lượng đảng viên, Ðảng ủy xã đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, tập trung chỉ đạo phát triển đảng viên ở các chi bộ nông thôn có ít đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép. Ðồng thời, chú trọng phát triển đảng đối với các đối tượng là nữ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng năm 2017, Ðảng bộ đã kết nạp được 25 đảng viên. Nâng tổng số đảng viên toàn Ðảng bộ lên 234 đảng viên (đảng viên dân tộc Thái là 86 đồng chí; dân tộc Mông là 91 đồng chí; dân tộc Kinh là 57 đồng chí). Qua đánh giá, có 55 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 162 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ðể xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, đồng chí Nguyễn Trọng Huế, cho biết thêm: Bên cạnh công tác xây dựng cơ sở đảng, giáo dục, phát triển đảng viên, Ðảng ủy đã tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ðảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ, trong đó 4 chi bộ nông thôn, 1 chi bộ trường học. Qua kiểm tra, đa số các chi bộ đã thực hiện đúng theo nguyên tắc sinh hoạt đảng, đảng viên thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ðảng...

Phát huy kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng thời gian qua, Ðảng bộ xã Pú Nhi sẽ tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đảng trong năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác