Bản anh hùng ca bất diệt

09:36 - Thứ Sáu, 27/04/2018 Lượt xem: 4778 In bài viết
ĐBP - Con đường mà cả dân tộc Việt Nam đã đi qua để có được chiến thắng ngày 30/4 là con đường đầy máu và hoa. Niềm vui vỡ òa, nỗi đau lắng đọng. Vì thế, đối với dân tộc Việt Nam, chiến thắng ngày 30/4/1975 còn mang một ý nghĩa đặc biệt cao cả. Ðó là ngày hòa giải và hòa hợp dân tộc, là một bản anh hùng ca. Chiến thắng 30/4/1975, cũng chính là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thắng lợi của đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Với đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, kết hợp với đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tự lực, tự cường, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Ðó cũng là thắng lợi của thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Với chiến thắng vĩ đại này, đã thức tỉnh, cổ vũ hàng trăm triệu người trên thế giới, đứng lên dũng cảm đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giành lại độc lập dân tộc, đưa đất nước tiến vào quỹ đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho nhân dân.

 

Diễu binh, diễu hành chào mừng Ðại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Quảng trường Thống nhất TP. Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Ngày 30/4/1975 là ngày cả dân tộc Việt Nam ca khúc khải hoàn. Ai đã từng sống trong những năm tháng chiến tranh, đất nước cắt chia, bom rơi đạn nổ, mong manh giữa sự sống và cái chết, mới càng cảm thấy thấm thía ý nghĩa của giây phút hòa bình khi đất nước thống nhất. Sau 30 năm kháng chiến trường kỳ, hy sinh gian khổ, cái đích mà cả dân tộc phấn đấu hy sinh đã thực sự trở thành hiện thực. Non sông, đất nước thống nhất, cuộc sống thanh bình, yên vui. Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ, đồng thời kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, rửa sạch nỗi nhục và nỗi đau mất nước hơn một thế kỷ của dân tộc Việt Nam.

 

Người dân Sài Gòn chào đón bộ đội giải phóng sau khi Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi. Ảnh tư liệu

Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 nói riêng và cuộc kháng chiến chống Mỹ nói chung không chỉ là thắng lợi riêng của dân tộc Việt Nam mà còn là thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Thắng lợi đó đã góp phần tăng cường sức mạnh của chủ nghĩa xã hội, thu hẹp trận địa của chủ nghĩa đế quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc, phong trào dân chủ tiến bộ trên thế giới, tiếp tục chứng minh một chân lý của thời đại ngày nay là: Một dân tộc kiên quyết chống chủ nghĩa đế quốc có đường lối lãnh đạo đúng đắn, có sự đồng tình giúp đỡ của bạn bè quốc tế thì nhất định sẽ giành được thắng lợi dù kẻ thù có sức mạnh đến mấy. Ngày 30/4 hàng năm đã trở thành ngày tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Tri ân đồng bào, đồng chí thủy chung, son sắt, chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Tri ân nhân dân các nước anh em và bạn bè yêu chuộng hòa bình, tự do công lý khắp năm châu suốt mấy chục năm đã đứng về phía nhân dân Việt Nam, cổ vũ và giúp đỡ, đồng cảm và sẻ chia. Ơn đền nghĩa trả, đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Ngày 30/4 còn là ngày vinh danh. Những người có công, những anh hùng có tên và những anh hùng vô danh; những người đang sống và những người đã mất; những người có tên tuổi, chức danh và những người vì nhiều lẽ phải mai danh ẩn tích, nhưng tinh thần yêu nước, sự hy sinh thầm lặng của họ thì vô bờ bến… cả dân tộc Việt Nam mãi mãi khắc ghi .

Chiến thắng 30/4, với Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 có tầm vóc, ý nghĩa lịch sử sâu sắc và giá trị to lớn đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới: sánh vai với các nước cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Hoàng Bích Hà
Bình luận

Tin khác