Trả lời kiến nghị cử tri

08:54 - Thứ Sáu, 04/05/2018 Lượt xem: 6481 In bài viết
Cử tri phường Thanh Trường (TP. Ðiện Biên Phủ) đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Ðiện Biên Phủ, các cơ quan liên quan kiểm tra việc doanh nghiệp thỏa thuận với người dân đổ đất vào ruộng để san ủi mặt bằng, xây dựng nhà tại khu vực đồi Ðộc Lập, phường Thanh Trường.

Trả lời: (Văn bản số 25/BC-UBND ngày 19/1/2018 của UBND TP. Ðiện Biên Phủ).

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND phường Thanh Trường kiểm tra theo nội dung cử tri kiến nghị. Qua kiểm tra thực địa khu vực đồi Ðộc Lập trên địa bàn phường Thanh Trường không có trường hợp nào xây dựng nhà cửa trên đất ruộng.

Tại khu vực trên, có 2 trường hợp san ủi đất trái phép đã được cơ quan chức năng thành phố phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm đó là:

- Trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Quân, tổ dân phố 11 tự ý san lấp mặt bằng; UBND phường đã kịp thời phát hiện, lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu gia đình khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Gia đình ông Nguyễn Văn Quân đã chấp hành thực hiện theo yêu cầu của UBND phường.

- Trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Phục đang quản lý sử dụng thửa đất 298, tờ bản đồ 29 tại khu vực tổ dân phố 11 có diện tích 501,7m2, loại đất LUC (lúa) đã tự ý cải tạo san lấp mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép để tập kết máy móc thi công công trình. Việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép của ông Phục đã được các đơn vị chức năng phát hiện, đã tiến hành lập biên bản vi phạm. Ngày 10/8/2017 Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 14/QÐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Hữu Phục và yêu cầu khôi phục lại tình trạng đất trước khi vi phạm đối với hành vi chuyển mục đích trái phép. Sau khi có quyết định xử phạt, ông Phục đã nộp tiền phạt tại Phòng Giao dịch (Kho bạc Nhà nước) Ðiện Biên ngày 4/8/2017, biên lai số 0000240, số tiền phạt 15.000.000 đồng theo quyết định xử phạt. Hiện nay, gia đình ông Phục chưa thực hiện khắc phục hậu quả, UBND thành phố đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với UBND phường Thanh Trường yêu cầu ông Nguyễn Hữu Phục khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi chuyển mục đích trái phép.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top