Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp quản lý thu và điều hành NSNN

08:05 - Thứ Hai, 07/05/2018 Lượt xem: 1876 In bài viết
ĐBP - Ðó là kết luận của đồng chí Lê Thành Ðô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCÐ) thu, nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh trong Thông báo số 20/TB-BCÐ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác thu, nộp NSNN năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018; bàn giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN những tháng còn lại năm 2018.

Năm 2017, công tác thu nộp NSNN trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả tiến bộ, tổng số thu NSNN đạt 1.072 tỷ 160 triệu đồng (đạt 103,4% dự toán pháp lệnh, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2016). 3 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách đạt 224 tỷ 500 triệu đồng (đạt 22,5% dự toán Trung ương giao; 21,8% dự toán địa phương, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, một số khoản thu đạt tỷ lệ cao như: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ xổ số kiến thiết, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Năm 2017 có 5 khoản thu không đạt dự toán, 2 đơn vị không hoàn thành dự toán giao, 5 đơn vị còn hụt thu cân đối; mặc dù hoàn thành chỉ tiêu thu nhưng số thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn, tổng số hụt thu cân đối toàn tỉnh trên 70 tỷ đồng, đã ảnh hưởng đến việc điều hành chi ngân sách địa phương. 3 tháng đầu năm 2018, tiến độ thu cơ bản hoàn thành nhưng số thu tăng chủ yếu từ các khoản thu từ đất, một số khoản thu lớn cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng chưa theo tiến độ kế hoạch thực hiện so với dự toán, số nợ thuế còn cao.

Ðể phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch thu NSNN năm 2018 theo nghị quyết HÐND tỉnh, đồng chí Lê Thành Ðô nhất trí với các nhóm giải pháp về thu ngân sách như báo cáo của Cục Thuế tỉnh - Cơ quan Thường trực BCÐ, đồng thời đề nghị các cấp, ngành thực hiện một số nhiệm vụ: Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, quyết định của UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018; triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về quản lý thu và điều hành NSNN năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Các ngành thành viên BCÐ cần nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan thuế. Cùng với việc cải cách thủ tục hành chính thuế, cần chú trọng kiểm tra, giám sát thông qua hồ sơ, báo cáo quyết toán, hạn chế việc trùng lặp trong thanh kiểm tra gây phiền hà, sách nhiễu cho người nộp thuế. Phân loại, tăng cường đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng. Ðịnh kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, Cục Thuế tỉnh chủ động làm việc với các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan chuyên môn để phân tích, dự báo tình hình tiến độ thu ngân sách làm cơ sở để các đơn vị, địa phương kịp thời điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi trên địa bàn. Cơ quan thuế chủ động rà soát những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính xem xét, xử lý những nội dung vượt thẩm quyền...

Hoàng Lâm (b/s)
Bình luận

Tin khác