Kinh nghiệm xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh ở Quảng Lâm

08:21 - Thứ Tư, 09/05/2018 Lượt xem: 2071 In bài viết
ĐBP - Trong 3 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Mường Nhé, Ðảng bộ xã Quảng Lâm đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ðảng các cấp cũng như xây dựng chương trình hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống, tập trung chỉ đạo các cấp chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. 3 năm qua Ðảng bộ xã Quảng Lâm được công nhận là trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nói về một số giải pháp trong công tác xây dựng Ðảng ở địa phương, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Quảng Lâm cho rằng: Những năm qua, Ðảng bộ Quảng Lâm đề ra 5 giải pháp chủ yếu để xây dựng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiện toàn bộ máy tổ chức, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, xóa bản chưa có đảng viên, đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng và không ngừng chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong 5 giải pháp nêu trên, trọng tâm 2 giải pháp mà Ðảng bộ xã Quảng Lâm đã thực hiện có hiệu quả. Ðó là để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đảng, Ðảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ðể làm được điều đó, Ðảng bộ đặc biệt coi trọng công tác đánh giá đúng chất lượng đảng viên và chất lượng chi bộ. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, tự phê bình và phê bình trong nội bộ Ðảng, chăm lo củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Ðảng. Ðảng ủy xã định kỳ hàng tháng giao ban với các bí thư chi bộ. Từ đó, giúp các bí thư chi bộ nắm vững chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy đề ra. Ðồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra của Ðảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ theo chương trình công tác hàng năm của Ban Thường vụ Ðảng ủy, chú trọng giúp đỡ các chi bộ yếu hơn. Ðối với đảng viên, chỉ đạo làm tốt việc phân công nhiệm vụ cho từng người là cơ sở để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Vì thế, qua đánh giá phân loại chất lượng hàng năm, 100% các chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó, 20% số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ yếu kém. Chất lượng đảng viên được nâng lên. 3 năm qua, toàn Ðảng bộ có 97,1% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xóa tên khỏi danh sách 1 đảng viên.

Giải pháp thứ hai mà Ðảng bộ xã Quảng Lâm đặc biệt coi trọng là công tác cán bộ. Xác định rõ ở đâu cán bộ có năng lực, uy tín, có khả năng tuyên truyền thì ở đó có phong trào mạnh. Vì vậy, Ðảng ủy đã luôn quan tâm tới công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ trước mắt và lâu dài. 3 năm trở lại đây, Ðảng ủy đã cử 6 đồng chí đi đào tạo về lý luận chính trị, đi học quản lý hành chính 3 đồng chí; động viên, tạo điều kiện để 4 đồng chí theo học đại học. Ðối với đội ngũ cán bộ là trưởng, phó các ngành, đoàn thể, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản đều được tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ vậy, đến nay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức xã đã cơ bản được chuẩn hoá, đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương thường xuyên được kiện toàn và sắp xếp lại đảm bảo đúng người, đúng việc, nhờ vậy đã phát huy hiệu quả công việc được giao.

Công tác phát triển đảng được quan tâm từ khi Ðảng bộ huyện ra nghị quyết xóa bản chưa có đảng viên; Ban Thường vụ Ðảng ủy xã họp ra nghị quyết tập trung rà soát các bản chưa có đảng viên, những bản đảng viên đang sinh hoạt ghép, từ đó tìm hướng tạo nguồn để phát triển đảng viên. Ðảng ủy đã chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền để quần chúng hiểu được mục đích, ý nghĩa công tác phát triển đảng viên ở các bản. Nhờ đó, chỉ sau một thời gian ngắn Ðảng bộ xã đã xóa được 5/5 bản chưa có đảng viên.

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng Ðảng đã đưa Ðảng bộ xã Quảng Lâm là 1 trong 14 tổ chức cơ sở đảng của toàn huyện đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2015 - 2017) được nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Hữu Thỉnh (Huyện ủy Mường Nhé)
Bình luận

Tin khác