Tạo nguồn phát triển Ðảng ở Nậm Pồ

08:47 - Thứ Sáu, 11/05/2018 Lượt xem: 2389 In bài viết
ĐBP - Nậm Pồ là huyện vùng cao, biên giới, nhiều thôn, bản sống không tập trung nên việc tạo nguồn phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn. Có những thôn, bản nhiều năm không kết nạp được đảng viên vì không có nguồn, nhiều bản “tái trắng” đảng viên vì giáo viên, bộ đội biên phòng “cắm” bản luân chuyển công tác hoặc vì 100% người dân các bản theo đạo. Do đó, để không còn bản chưa có đảng viên, huyện Nậm Pồ luôn chú trọng công tác phát triển đảng ở vùng có đạo, người theo đạo.

 

Bí thư Ðảng ủy xã Nà Khoa Thùng Văn Quân phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên.

Hàng năm, Ðảng bộ huyện Nậm Pồ đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên tại những bản chưa có đảng viên. Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện tập trung lãnh đạo cấp ủy các xã phát huy vai trò lãnh đạo, coi phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong năm, nhất là phát triển đảng viên ở các thôn, bản vùng có đạo. Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Ðảng tích cực, chủ động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các chức sắc tôn giáo và quần chúng nhân dân theo đạo về đường lối, quan điểm, chính sách của Ðảng, Nhà nước đối với tôn giáo và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong tôn giáo. Ðồng thời, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đến từng đảng bộ xã. Từ đó, các cấp ủy xã xây dựng kế hoạch tạo nguồn; phân công đảng viên phụ trách các thôn, bản vùng có đạo chưa có đảng viên, nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo, từ đó vận động, tuyên truyền bà con tham gia tích cực các hoạt động tại địa phương. Qua đó, phát hiện những “hạt nhân” để theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu cho Ðảng. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, năm 2017, huyện Nậm Pồ đã thành lập mới 1 chi bộ cơ sở. Hiện nay, toàn huyện có 40 chi, đảng bộ trực thuộc (trong đó, 17 đảng bộ và 23 chi bộ). Trong năm, toàn huyện thành lập được 23 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nâng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở lên 138; kết nạp 271 đảng viên (đạt 271% kế hoạch đề ra). Ðặc biệt, năm 2017, huyện đã phát triển Ðảng tại 19 bản chưa có đảng viên (đạt 52,7% kế hoạch cả nhiệm kỳ).

Anh Giàng Quán Tề, đảng viên bản Huổi Lụ 1, xã Nà Khoa cho biết: Sau nhiều năm phấn đấu, rèn luyện và thử thách, tôi đã chính thức đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Là đảng viên duy nhất ở bản, tôi sẽ nỗ lực, tích cực tuyên truyền để người dân hiểu, biết về những chính sách, sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước với công tác tôn giáo. Từ đó, người dân đồng thuận, hưởng ứng chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Cụ thể là: vận động người dân thực hiện hiệu quả các dự án giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự.. Bên cạnh đó, theo dõi và giới thiệu cho Ðảng những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng.

Nà Khoa là một trong những Ðảng bộ điển hình trong công tác phát triển Ðảng ở vùng có đạo và bản chưa có đảng viên của huyện Nậm Pồ. Năm 2017, xã Nà Khoa phát triển đảng viên tại 3 bản chưa có đảng viên (3/3 bản có người dân theo đạo); kết nạp mới 17 đảng viên (trong đó có 4/17 đảng viên là người có đạo). Ông Khoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Ðảng ủy xã Nà Khoa cho biết: Ðầu năm 2017, xã còn 4 bản chưa có đảng viên và 4/4 bản đều có người dân theo đạo. Ðể thực hiện mục tiêu phát triển Ðảng tại những bản chưa có đảng viên, Ðảng ủy xã đã phân công đảng viên phụ trách các bản chưa có đảng viên thường xuyên phối hợp với trưởng, phó bản tuyên truyền, vận động bà con cùng bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới, đồng thời, phát động phong trào thi đua giữa các nhóm dân cư về xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự... Từ đó, phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, rèn luyện và giới thiệu cho Ðảng. Công tác phát triển Ðảng ở vùng có đạo cũng gặp một số khó khăn như: quần chúng còn e ngại, không muốn kết nạp đảng vì hồ sở thủ tục ngặt nghèo; công tác xác minh lý lịch, thẩm tra hồ sơ tốn nhiều thời gian... Tuy nhiên, đảng viên phụ trách sâu sát, Ðảng ủy tăng cường chỉ đạo nên mọi khó khăn đều được giải quyết. Xã Nà Khoa còn bản Nậm Nhừ Con (100% người dân theo đạo) chưa có đảng viên. Hiện nay, xã đã lựa chọn được 2 quần chúng ưu tú để đi học lớp nhận thức về Ðảng, dự kiến sẽ kết nạp Ðảng trong năm 2018. Qua đó, giúp Nà Khoa phát triển Ðảng tại 100% bản trên địa bàn.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác