Bài dự thi giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

“Luồng gió mới” thu hút đầu tư

09:03 - Thứ Hai, 21/05/2018 Lượt xem: 2618 In bài viết
ĐBP - Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định, tập trung phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tiềm năng, lợi thế; thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Thực hiện được nhiệm vụ này sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Ðiện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Bài 1: Nỗ lực lớn, quyết tâm cao

Vượt qua những rào cản của một tỉnh khó khăn bậc nhất trong toàn quốc; Ðiện Biên đã và đang tập trung rà soát, đổi mới và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư khi đến địa bàn.

Là tỉnh có xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều, đặc biệt là cách xa trung tâm kinh tế của cả nước, giao thông cách trở... là những trở ngại khiến nhà đầu tư, doanh nghiệp không khỏi lưỡng lự, suy tính khi quyết định đầu tư vào Ðiện Biên và đây cũng là “rào cản” thu hút đầu tư của tỉnh. Bám sát Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, từng giai đoạn bám sát điều kiện thực tế địa phương. Trong kế hoạch phát triển, chú trọng thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực thế mạnh, tiềm năng của tỉnh: như: nông nghiệp, thủy điện, công nghiệp, cơ sở hạ tầng; văn hóa, thể thao, du lịch... Hàng loạt các chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội được ban hành, phải kể đến đó là đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước để nắm bắt giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... đều chú trọng đến nguồn lực từ thu hút đầu tư từ phía doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn thì: Trong hầu hết nghị quyết của Tỉnh ủy ban hành trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đều đề cập đến vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, với phương châm: Coi doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Ðiện Biên là công dân của Ðiện Biên. Thành công của nhà đầu tư tại Ðiện Biên chính là thành công của tỉnh Ðiện Biên. Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Ðảm bảo thực hiện quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, các quyền, nghĩa vụ dân sự của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Khuyến khích tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực, địa bàn mà pháp luật không cấm, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh. Triển khai hiệu quả và minh bạch các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xóa bỏ các “rào cản”, chính sách, các biện pháp hành chính tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực xã hội, trọng tâm là vốn và đất đai, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch và đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ các cụm công nghiệp đáp ứng đầy đủ yêu cầu của doanh nghiệp về mặt bằng sản xuất, kinh doanh với hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, dịch vụ hỗ trợ đầy đủ và chi phí hợp lý. Huy động các nguồn vốn, đa dạng hóa các hình thức đầu tư; khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà đầu tư thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP), bổ sung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội...

Với quyết tâm của UBND tỉnh cũng như sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương trong việc cải cách thủ tục hành chính và sát cánh cùng doanh nghiệp đã được các nhà đầu tư, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh trong những năm qua dần được cải thiện tích cực, năm 2017 vươn lên xếp hạng 48/63 tỉnh thành phố (tăng 5 bậc so với năm 2016) nằm trong nhóm các tỉnh có điểm số đứng đầu trong khu vực miền núi phía Bắc; chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 24/63 trong cả nước (tăng 18 bậc so với năm 2016). Hiệu quả của việc thu hút đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thể hiện rõ nét trong việc mở rộng sản xuất, kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho người dân. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn.

Nỗ lực tháo gỡ, tạo sức hút với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, công tác thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư tiếp tục tăng cao. Năm 2017 UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 3.200 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 5 dự án; nâng tổng số dự án đầu tư trong toàn tỉnh lên 119 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 21.000 tỷ đồng. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2018 tỉnh đã và đang thực hiện các thủ tục cấp chủ trương cho nhiều dự án lớn, như: Dự án xây dựng Trung tâm thương mại của Công ty Cổ phần Vincom; các dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ và một số dự án trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, công nghiệp khác. UBND tỉnh đang giao các ngành tham mưu chủ trương đầu tư 9 dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.680 tỷ đồng. Ðây là những dự án đầu tư theo hình thức mới lần đầu  triển khai trên địa bàn tỉnh và đó cũng thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thu hút các hình thức đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài 2: gỡ rào cản, thúc đẩy tiềm năng

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác