Trả lời kiến nghị cử tri

08:13 - Thứ Hai, 04/06/2018 Lượt xem: 6544 In bài viết
ĐBP - II. Ðối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 - HÐND tỉnh khóa XIV

1. Cử tri thành phố Ðiện Biên Phủ kiến nghị:

1.1 Cử tri tổ dân phố 12, 17, 18, phường Him Lam: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện Dự án Ðường 60m và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m còn bất cập:

+ Giá đất, giá m2 xây dựng để thực hiện đền bù không phù hợp, nhiều hộ sau khi giải tỏa không đủ tiền để xây lại nhà mới, nhất là các hộ có nhiều thế hệ cùng sinh sống. Các hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp chỉ được hỗ trợ 15%, trong khi đó hộ phi nông nghiệp lại được hỗ trợ 30% là không hợp lý. Ðề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại các quy định trên cho phù hợp, đảm bảo công bằng giữa các hộ và đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân sau giải tỏa.

+ Mức giá đền bù ao nuôi cá đối với các hộ đã xây dựng kè kiên cố 15.000/m2 là không phù hợp. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét giải quyết cho phù hợp với thực tế.

Trả lời:

a) Về giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không phù hợp

- Ðối với Dự án Ðường 60m (áp dụng chính sách dự án thủy điện Sơn La): Căn cứ khoản 2 Ðiều 1 Quyết định số 07/2008/QÐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh, giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo bảng giá các loại đất được UBND tỉnh Ðiện Biên ban hành tại Quyết định số 36/2014/QÐ-UBND tỉnh ngày 27/12/2014. Ngoài ra, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ngoài việc được bồi thường về đất, còn được hỗ trợ bằng 30% giá đất ở liền kề cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở.

- Ðối với Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung (áp dụng Luật Ðất đai năm 2013): Giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể theo quy định tại điểm đ khoản 5 Ðiều 114 Luật Ðất đai. UBND tỉnh đã ban hành giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Ðầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục 60m và khu tái định cư khu 1, khu 2 và khu 3 phường Him Lam, khu tái định cư bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Ðiện Biên Phủ, tỉnh Ðiện Biên tại Quyết định số 144/QÐ-UBND ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ngoài việc được bồi thường về đất còn được hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường theo quy định tại điểm a khoản 2 Ðiều 1 Quyết định số 662/QÐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh. Cụ thể:

“Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường (trừ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng):

- Ðối với hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp: Ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ bằng 30% giá đất ở trung bình của các thửa đất ở liền kề;

- Ðối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

+ Ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định tại khoản 1 Ðiều 1 Quyết định số 13/2015/QÐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh (Hỗ trợ bằng tiền bằng 3 lần giá đất nông nghiệp cùng loại đối với đất chuyên trồng lúa nước 2 vụ; hỗ trợ bằng tiền bằng 2,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại đối với đất trồng lúa nước 1 vụ và đất nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ bằng tiền bằng 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại đối với các loại đất nông nghiệp còn lại trong bảng giá đất nông nghiệp do UBND tỉnh ban hành đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cùng loại tại địa phương).

+ Ðược hỗ trợ thêm bằng 15% giá đất ở trung bình của các thửa đất ở liền kề.”

Theo đó, tổng giá trị bồi thường và hỗ trợ đối với đất nông nghiệp tùy theo từng loại đất khoảng 444.000 đồng/m2 đất nông nghiệp là được áp dụng đúng quy định của pháp luật và giá trị bồi thường, hỗ trợ phù hợp với thực tế tại địa phương.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top