Trả lời kiến nghị cử tri

08:44 - Thứ Sáu, 08/06/2018 Lượt xem: 6426 In bài viết
Cử tri TP. Ðiện Biên Phủ kiến nghị: Dự án Ðầu tư Xây dựng Trường THPT Lương Thế Vinh còn 9 hộ chưa lấy tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Do giá chi trả tiền đền bù năm 2016 thấp hơn giá đền bù năm 2013. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng áp dụng mức giá đền bù như các dự án năm 2013 và sớm chi trả dứt điểm cho các hộ còn lại.

Trả lời: Nội dung này đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 3579/UBND-KTN ngày 7/12/2017. Theo đó UBND TP. Ðiện Biên Phủ đã ban hành Quyết định số 301/QÐ-UBND ngày 2/3/2018 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, điều chỉnh, bổ sung Dự án Ðầu tư xây dựng công trình Trường THPT Lương Thế Vinh, TP. Ðiện Biên Phủ. Theo Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 9/3/2018 của UBND TP. Ðiện Biên Phủ, đã có 14/39 hộ gia đình và 1 tổ chức nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Ðối với các hộ còn lại yêu cầu UBND TP. Ðiện Biên Phủ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận ủng hộ thực hiện, đồng thời thông báo kết quả đến cử tri tổ dân phố 12, 17, 18 phường Him Lam biết.

- Cử tri tổ dân phố 19, 20, 21, 22 phường Him Lam thuộc Dự án Ðầu tư Xây dựng Trung tâm Thể dục, thể thao (TDTT) tỉnh giai đoạn 2002 - 2010 không nhất trí với nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại trang 18, 19 Báo cáo số 86/BC-UBND ngày 7/4/2017 và đoạn 2, mục 2, trang 3, Công văn số 2167/UBND-TH ngày 3/8/2017 của UBND tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 4, HÐND tỉnh khóa XIV. Lý do: UBND tỉnh giao đất sửa chữa nhà ở đã xuống cấp theo quy định hiện hành là không phù hợp với quy định tại Ðiều 19 Nghị định 43/2014/NÐ-CP của Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của dự án, hủy quyết định thu hồi đất để nhân dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được sửa chữa nhà ở... theo kiến nghị tại mục 1.2 trang 2 Báo cáo số 41/BC-VHXH ngày 13/6/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội (HÐND tỉnh). Trong trường hợp chưa bố trí được kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án, đề nghị đầu tư đường bê tông, hệ thống thoát nước và hỗ trợ cho nhân dân trong vùng quy hoạch bị ngập lụt.

Trả lời: Theo Nghị quyết số 81/NQ-HÐND ngày 9/12/2017 của HÐND tỉnh về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các mục đích khác năm 2018; hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được HÐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh, Dự án Ðầu tư  Xây dựng Trung tâm TDTT tỉnh không có trong danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2017, 2018.

Hiện tại dự án không có trong Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 của tỉnh. Ðể giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, thời gian tới UBND tỉnh sẽ giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tham mưu điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện Dự án Ðầu tư  Xây dựng Trung tâm TDTT tỉnh nhưng chưa giải phóng được mặt bằng để UBND thành phố quản lý (Quyết định số 1980/QÐ-UB ngày 15/11/2002 và Quyết định số 289/QÐ-UB ngày 17/3/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) về việc thu hồi đất tại địa bàn tổ dân phố 19, 20, 21 và 22 thuộc phường Him Lam, TP. Ðiện Biên Phủ). Sau khi có quyết định thu hồi đất, giao UBND TP. Ðiện Biên Phủ căn cứ các quy định hiện hành để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, sửa chữa nhà ở xuống cấp. Ðồng thời, giao cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các nội dung theo kiến nghị của cử tri về nội dung đầu tư đường bê tông, hệ thống thoát nước và hỗ trợ cho nhân dân trong vùng bị ngập lụt trong thời gian dự án tạm ngừng chưa được bố trí để triển khai tiếp.

Như vậy, việc đầu tư Trung tâm TDTT của tỉnh khi hội tụ đủ điều kiện sẽ thực hiện lại từ đầu, không kế thừa các văn bản liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng tại địa bàn các tổ dân phố 19, 20, 21, 22 thuộc phường Him Lam (TP. Ðiện Biên Phủ).

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top