Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục QP – AN đến các tầng lớp nhân dân

12:04 - Thứ Tư, 12/09/2018 Lượt xem: 3026 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Điện Biên, sáng nay (12/9), Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) Bộ Tư lệnh Quân khu II do Đại tá Đoàn Quốc Việt, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu II làm trưởng đoàn kiểm tra công tác giáo dục QP – AN tại huyện Điện Biên Đông. 

Đoàn công tác Quân khu II, kiểm tra hồ sơ, sổ sách của Hội đồng Giáo dục QP – AN huyện Điện Biên Đông.

Theo báo cáo của Hội đồng Giáo dục QP – AN huyện và thị trấn Điện Biên Đông, năm 2018, công tác giáo dục QP – AN các cấp trên địa bàn được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Công tác bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các đối tượng được quan tâm chỉ đạo, hoàn thành tốt; giáo dục QP – AN tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho đối tượng 4 và các già làng, trưởng họ, tộc được thực hiện có hiệu quả. Qua đó làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, học sinh trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đại tá Đoàn Quốc Việt đánh giá cao công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục QP - AN trong tình hình mới; thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP - AN các cấp đúng, đủ thành phần; bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng theo phân cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tuyên truyền về công tác giáo dục QP - AN với nhiều hình thức, phù hợp với đối tượng, nội dung sát thực… Tuy nhiên cần thực hiện tốt hơn công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ; công tác phối hợp giữa các lực lượng công an – quân sự; công tác bồi dưỡng giáo dục QP – AN cho đội ngũ giáo viên cấp I, II; giải pháp khắc phục những yếu kém trong công tác bồi dưỡng giáo dục QP – AN cho học sinh trong các nhà trường… Thời gian tới, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Giáo dục QP – AN tới các tầng lớp nhân dân; nâng cao năng lực, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, tổ chức về vai trò, chiến lược công tác QP – AN trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác