Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

18:00 - Thứ Ba, 09/10/2018 Lượt xem: 11058 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế ngày 9/10 về tình hình thực hiện công tác y tế 9 tháng qua; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tình hình triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dự buổi làm việc có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại buổi làm việc với Sở Y tế.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Giám đốc Sở Y tế báo cáo tóm tắt kết quả đạt được, 9 tháng qua: ngành Y tế tỉnh đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân. Các chương trình mục tiêu y tế; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; làm tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe… được ngành quan tâm thực hiện...

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, từ năm 2015 đến hết tháng 9/2018, ngành đã tinh giản 370 người (đạt tỷ lệ 10,3% so với biên chế giao năm 2015). Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, Sở Y tế xây dựng Đề án Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh giai đoạn đến 2021. Sau khi sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp, đến năm 2021, dự kiến sẽ giảm 28 đơn vị (từ 57 đơn vị trực thuộc xuống còn 29 đơn vị), đạt 51,8%. Về thực hiện sắp xếp vị trí việc làm, đến nay 100% các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án.

Sở Y tế cũng kiến nghị, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh một số nội dung: Tiếp tục hỗ trợ kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số từ nguồn ngân sách của tỉnh; có chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại huyện và xã khó khăn; hỗ trợ kinh phí của tỉnh để đầu tư xây dựng các trạm y tế; đẩy nhanh tiến độ đầu tư Bệnh viện Đa khoa huyện Nậm Pồ…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà ngành Y tế đạt được trong thời gian qua; kết quả đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Sau khi giải đáp một số kiến nghị của Sở, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đề nghị ngành Y tế cần rà soát lại mục tiêu, chỉ tiêu của ngành đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII để phấn đấu hoàn thành. Trong thời gian tới, Sở phải chú trọng, tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mở rộng các loại hình khám chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh nhân; làm tốt công tác y tế dự phòng, chủ động kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý, bảo trì, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế... Đồng thời, đề nghị Sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39 của Bộ chính trị…

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận