Phát triển đảng viên là hội viên phụ nữ ở huyện Ðiện Biên

09:31 - Thứ Sáu, 19/10/2018 Lượt xem: 3513 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội, các cấp hội phụ nữ huyện Ðiện Biên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy Ðảng, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Qua đó, không ngừng khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong công tác xây dựng Ðảng, chính quyền.

 

Bà Cà Thị Xương, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh An (ngoài cùng bên trái) tuyên truyền về nghị quyết của Ðảng, xây dựng đời sống văn hóa cho người dân bản Sáng 1.

Bà Lò Thị Bình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ðiện Biên cho biết: Tham gia công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; vận động hội viên, phụ nữ chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội chủ động tham mưu cho cấp ủy về nhân sự và thực hiện đầy đủ các quy trình mỗi khi kiện toàn bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt để đảm bảo tính liên tục trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Hội. Trong đó, tập trung vào các chi hội hoạt động yếu, kiện toàn thay thế những chi hội trưởng không hoạt động. Các cấp hội cũng tích cực giới thiệu, bình xét cán bộ Hội đi học các lớp nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị. Hiện tại có 4 chị đang tham gia học lớp trung cấp, sơ cấp lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và tỉnh. Ðồng thời, phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng các xã tổ chức tập huấn cho ủy viên ban chấp hành, chi trưởng, chi phó, hội viên nòng cốt về Dự án 3, Ðề án 279, cử 12 cán bộ hội cơ sở đi tập huấn chuyên đề tại Hội LHPN tỉnh. Một nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở hội quan tâm là: Bám sát chủ trương phát triển đảng viên của Huyện ủy và tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy địa phương, tích cực rà soát, tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú là hội viên phụ nữ cho Ðảng xem xét, bồi dưỡng. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã giới thiệu 22 hội viên ưu tú cho chi bộ bồi dưỡng và đã kết nạp 12 đảng viên nữ.

Hội LHPN xã Thanh An có nhiều quần chúng ưu tú là hội viên phụ nữ được kết nạp với 6 đồng chí, đều là đảng viên nữ nông thôn. Bà Cà Thị Xương, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh An cho biết: Hội LHPN xã hiện có 28 chi hội, 1.035 hội viên; trong đó có 105 đảng viên (46 đảng viên nữ nông thôn). Muốn phát triển hội viên phụ nữ trở thành đảng viên, trước hết phải tạo mọi điều kiện để đối tượng được học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị. Hội chú trọng vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, từ các phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… và các hoạt động thực tế tại địa bàn, các chi hội kịp thời phát hiện, giới thiệu những nhân tố tích cực, hội viên ưu tú cho cấp ủy Ðảng để bồi dưỡng và kết nạp Ðảng. Một giải pháp khác là thực hiện tốt công tác tuyên truyền và nêu gương. Bởi đối tượng được kết nạp Ðảng là người tuyên truyền hiệu quả nhất việc nâng cao nhận thức cho chị em hiểu vai trò tiên phong của người đảng viên trên mọi lĩnh vực. Chị Lò Thị Kiều Doanh, Bí thư Ðoàn bản Sáng 1 chia sẻ: Là đảng viên, bản thân tôi luôn gương mẫu tham gia các hoạt động, phong trào thi đua, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động chị em khác giúp họ hiểu rằng thực hiện tốt các phong trào của địa phương cũng là cách trở thành nhân tố tích cực.

Trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo môi trường tốt cho phụ nữ được rèn luyện và thể hiện bản thân. Hội LHPN từ huyện đến cơ sở cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện cho hội viên tham gia công tác hội, phát triển sản xuất. Ðồng thời, thông qua những hoạt động đó, quần chúng, hội viên phụ nữ có cơ hội khẳng định vị trí, vai trò của mình, góp phần tạo động lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện để được đứng trong hàng ngũ của Ðảng.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác