Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

08:47 - Thứ Tư, 07/11/2018 Lượt xem: 3310 In bài viết

ĐBP - Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về công tác phát triển Ðảng, cấp ủy, tổ chức Ðảng các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Ðảng, bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến rất tích cực cả về số lượng và chất lượng; góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn cán bộ ở vùng sâu, vùng xa.

Là đảng viên vừa được kết nạp Ðảng trong năm nay, anh Vừ A Va (dân tộc Mông), bản Mường Toong 4, xã Mường Toong (huyện Mường Nhé) rất phấn khởi. Bởi vì, trong cộng đồng dân tộc Mông vẫn tồn tại nhiều hủ tục, nên việc để một người Mông phấn đấu cho sự nghiệp và đứng trong hàng ngũ của Ðảng không hề dễ dàng. Anh Va cho biết: “Tôi rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Là đảng viên, tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và giúp đỡ quần chúng ưu tú khi có nguyện vọng vào Ðảng”.

Dù còn nhiều khó khăn trong công tác phát triển Ðảng, nhất là đảng viên dân tộc thiểu số, song Ðảng ủy xã Mường Toong đã quan tâm chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác phát triển đảng viên, trong đó chú trọng phát triển đảng viên ở những bản chỉ có ít đảng viên; đặc biệt quan tâm đến việc kết nạp Ðảng cho người dân tộc thiểu số, để tạo nguồn cán bộ ngay tại địa phương. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Mường Toong, cho biết: Việc ưu tiên phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo nguồn cán bộ cho các tổ chức trong hệ thống chính trị ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, Ðảng ủy xã khuyến khích tuyên truyền vận động quần chúng trẻ người dân tộc thiểu số vào Ðảng; chỉ đạo người có uy tín, đảng viên tại các chi bộ phải gương mẫu, là cơ sở để quần chúng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng; không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, qua đó thu hút nhiều quần chúng ưu tú nhận thức về Ðảng và thấm nhuần đạo đức cách mạng của Ðảng. Bám sát nghị quyết, chỉ thị của Huyện ủy Mường Nhé về phát triển Ðảng, từ đầu năm  đến nay, Ðảng ủy xã Mường Toong đã xét đề nghị kết nạp Ðảng cho 22 quần chúng và đã có 18 quần chúng được kết nạp vào Ðảng, trong số 22 quần chúng thì có gần 10 quần chúng là người dân tộc thiểu số.

Ông Phan Bá Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Những năm qua, phát triển đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới; các cấp ủy, tổ chức Ðảng tăng cường lãnh đạo cấp ủy cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ và chất lượng của đảng viên; tích cực chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ... Ðể có được những chuyển biến tích cực đó, các cấp ủy, tổ chức Ðảng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Ðảng; chú trọng phát hiện, giới thiệu bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú, gương mẫu trong lao động, sản xuất, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vùng dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở tham gia công tác phát triển đảng viên; phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên để theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác kết nạp đảng viên, chọn cử những đảng viên nhiệt tình, trách nhiệm tuyên truyền, giúp đỡ nhân dân, phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho tổ chức Ðảng cơ sở xem xét, bồi dưỡng kết nạp Ðảng... Nhờ chú trọng công tác kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên là người dân tộc thiểu số, từ tháng 1 - 9/2018, đến nay toàn Ðảng bộ đã kết nạp được 1.785 đảng viên, trong đó có 687 đảng viên nữ, 1.171 đảng viên người dân tộc thiểu số... nâng tổng số đảng viên toàn Ðảng bộ tỉnh lên 38.214 đảng viên, sinh hoạt ở 645 tổ chức cơ sở Ðảng.

Trong thời gian tới, để đảng viên mới nói chung, đảng viên là người dân tộc thiểu số nói riêng trở thành những cá nhân điển hình, gương mẫu tại các thôn, bản nơi cư trú và là tấm gương sáng để quần chúng noi theo; thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Ðảng cần tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, thử thách và rèn luyện để họ không chỉ tiên phong trong các phong trào, hoạt động xã hội mà còn là điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Phạm Quang
Bình luận

Tin khác