Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy hoạch

08:57 - Thứ Bảy, 05/01/2019 Lượt xem: 8551 In bài viết

Ngày 4-1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm đã chủ trì Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Sau khi Lệnh của Chủ tịch nước được công bố, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh đã trình bày tóm tắt Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Theo đó, Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV là bước đột phá trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm công bố Lệnh của Chủ tịch nước.

Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch sau khi Luật Quy hoạch được thông qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch tại kỳ họp thứ 5 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch tại kỳ họp thứ 6.

Nhằm đảm bảo quy định của các pháp lệnh có liên quan thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và có hiệu lực đồng thời từ ngày 1-1-2019, ngày 22-12-2018, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Pháp lệnh này bao gồm 5 điều, trong đó có 4 điều quy định việc sửa đổi 4 luật và 1 điều về quy định hiệu lực thi hành luật.

Cụ thể, sửa đổi và bổ sung một số điều của Công nghiệp Quốc phòng theo hướng sửa đổi tên quy hoạch để phù hợp với tên quy hoạch ngành quốc gia theo Luật Quy hoạch, do quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không tiếp tục lập riêng mà sẽ là nội dung xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng.

 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh trình bày tóm tắt nội dung Pháp lệnh.

Sửa đổi và bổ sung Pháp lệnh Quản lý thị trường do Pháp lệnh này quy định về quy hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường không phù hợp với khái niệm quy hoạch tại Luật Quy hoạch. Việc phát triển lực lượng quản lý thị trường sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường.

Sửa đổi và bổ sung Pháp lệnh Thư viện theo hướng nội dung quản lý Nhà nước về thư viện bao gồm tổ chức lập phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch có liên quan khác do theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch nói trên sẽ được lập riêng.

Sửa đổi và bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các công trình ghi công liệt sỹ trong các quy hoạch có liên quan vì theo Luật Quy hoạch, quy hoạch các công trình ghi công liệt sỹ sẽ không được lập riêng mà sẽ là nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Theo Thứ trưởng Lê Quang Mạnh, để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch và triển khai thi hành Luật Quy hoạch, các Luật và Pháp lệnh sửa đổi, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch và quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành cũng như tổ chức lập quy hoạch cho thời kỳ 2021 – 2030.

P.V (Theo CAND)
Bình luận