Khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm ở UBND huyện Mường Nhé

08:56 - Thứ Hai, 07/01/2019 Lượt xem: 9896 In bài viết

ĐBP - Nghiêm túc khắc phục khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình được nêu ra tại Kế hoạch số 35 - KH/TU, ngày 31/5/2018 của Tỉnh ủy về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 (gọi tắt là Kế hoạch số 35); UBND huyện Mường Nhé đã xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế bằng những giải pháp cụ thể, sát thực tế. Với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, các cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ đã tạo chuyển biến trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém trước mắt cũng như lâu dài, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Ðồng chí Thào A Dế (thứ 2 từ trái sang), Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé vận động, tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Thùy

Khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra trong Kế hoạch số 35 về tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý chất lượng, hiệu quả khai thác, sử dụng công trình xây dựng; UBND huyện Mường Nhé tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng nâng cao nhận thức, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý đảm bảo yêu cầu đề ra, trong đó tập trung vào công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng. UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm quy trình xây dựng từ khâu khảo sát, chủ trương lập dự án, thiết kế, lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công, giám sát, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đến đưa vào sử dụng và duy trì bảo hành, bảo trì. Các công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều đảm bảo theo mục tiêu đầu tư và thiết kế được phê duyệt, đến thời điểm hiện tại không có công trình, dự án thi công sai quy hoạch hoặc thi công thiếu chất lượng và không gây thất thoát, lãng phí chi phí đầu tư xây dựng. Cùng với đó, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án chấp hành nghiêm chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời tăng cường tổ chức đối thoại, giải thích lắng nghe kiến nghị của người bị thu hồi đất, giải quyết kịp thời các phát sinh, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm của tỉnh; xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ triển khai từng dự án; giao cho tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công phụ trách. Công tác kiểm đếm xây dựng, phương án kết hợp tuyên truyền, vận động đã tạo điều kiện để công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất triển khai tích cực được nhân dân đồng tình ủng hộ, bàn giao mặt bằng triển khai dự án theo kế hoạch đề ra. Qua đó góp phần quan trọng tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đúng tiến độ được phê duyệt.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản; trong năm 2018 UBND huyện đã ban hành và tổ chức thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn; xử lý 1 điểm khai thác cát, 2 điểm khai thác đất làm gạch nung thủ công trái phép với tổng số tiền nộp phạt 45 triệu đồng. Huyện cũng đưa quỹ đất đã quy hoạch đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất. Trong năm đã thực hiện đấu giá 44 thửa với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 11,1 tỷ đồng.

Ông Lù Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé, cho biết: Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ðầu tư công, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư đảm bảo công khai, minh bạch. UBND huyện đã rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên, bố trí vốn đầu tư tập trung, tránh dàn trải đảm bảo các công trình được đầu tư đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Tăng cường quản lý đầu tư, xây dựng kế hoạch đầu tư theo hướng đầu tư tập trung. Trong quá trình triển khai dự án đầu tư thực hiện đúng quy trình, quy chế quản lý đầu tư theo các quy định hiện hành. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân gây lãng phí, tổn thất nguồn lực của Nhà nước trong quá trình thực hiện. Tổ chức giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị liên quan đến giải quyết các thủ tục đầu tư, giải ngân, quyết toán vốn để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện và giải ngân các dự án. Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán và giải ngân các chương trình, dự án theo tiến độ, kế hoạch giao. Chủ động rà soát tiến độ, kế hoạch vốn đã giao của các chương trình, dự án đang triển khai. Trên cơ sở đó, kiến nghị thu hồi, dừng triển khai đối với các dự án không đảm bảo tiến độ, hiệu quả để điều hòa, phân bổ kế hoạch vốn cho các công trình đảm bảo tiến độ, tập trung ưu tiên cho các công trình đã có khối lượng hoàn thành, các dự án tiếp chi để hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn được giao.

Khắc phục những khuyết điểm được chỉ rõ trong công tác quản lý đất đai, UBND huyện Mường Nhé tiếp tục chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật cũng như việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng mà không xử lý kịp thời. Tăng cường chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất để chống thất thu ngân sách Nhà nước. 

Minh Thùy
Bình luận