Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

14:32 - Thứ Ba, 15/01/2019 Lượt xem: 10431 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác mặt trận năm 2018; thống nhất chương trình phối hợp, hành động năm 2019; hiệp thương cử bổ sung 2 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTTQ) tỉnh tổ chức ngày 15/1. Đến dự có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo tới đại biểu kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2018; thống nhất chương trình phối hợp, hành động năm 2019.

Năm 2018, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai, thực hiện với các hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo các cấp trong toàn tỉnh. Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức đã thu hút hàng trăm cá nhân, tổ chức tham gia với số tiền tiếp nhận gần 6 tỷ đồng. Việc tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong, ngoài tỉnh thông qua Quỹ “Vì người nghèo” đã được phân bổ kịp thời cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, trích Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh và số tiền so Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh tỉnh Điện Biên tài trợ để hỗ trợ làm 88 nhà “Đại đoàn kết” hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng…

Bên cạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường; công tác giám sát, phản biện xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được triển khai hoạt động hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại nhiều kết quả góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

 

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động với 5 nội dung chính. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn các giải pháp, bổ sung một số nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới; đồng thời hiệp thương cử bổ sung 2 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn ghi nhận những kết quả MTTQ các cấp đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị MTTQ các cấp, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao vai trò của MTTQ các cấp, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục nâng cao năng lực của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2018 cho Ủy ban MTTQ tỉnh; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho 153 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích trong công tác mặt trận năm 2018.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận