Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ

14:53 - Thứ Ba, 15/01/2019 Lượt xem: 9607 In bài viết

ĐBP - Ngày 15/1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo bộ và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Nội vụ tiếp tục được quan tâm, thể hiện sự quyết liệt đổi mới và hành động theo phương châm của Chính phủ. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ, nhiều bộ ngành, địa phương đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai; trong đó tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bước đầu thu được kết quả tích cực về tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Các bộ, ngành tập trung rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong bộ, cơ quan ngang bộ. Cùng với đó, các địa phương tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng với cơ quan của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt trong năm 2018, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai công tác thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền được phân cấp; cơ bản hoàn thành xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Cùng với đó, ngành Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu, hoàn thiện chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; công tác xây dựng, củng cố chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm chỉ đạo sát sao, với quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngành Nội vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị: ngành Nội vụ cần tập trung, quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ; hoàn thành các văn bản, đề án được giao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác chỉ đạo điều hành. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tinh gọn, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch; tăng cường công tác truyền thông, thông tin về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ; đẩy mạnh xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, coi đây là khâu đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ.

Tin, ảnh: Tú Anh
Bình luận