Chi bộ bản Pu Lau phát huy vai trò lãnh đạo

09:13 - Thứ Tư, 16/01/2019 Lượt xem: 7996 In bài viết

ĐBP - Chi bộ bản Pu Lau, xã Mường Nhà (huyện Ðiện Biên) có 10 đảng viên là người dân tộc Mông. Thời gian qua, Chi bộ luôn phát huy tinh thần dân chủ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất; thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo của Ðảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển hàng hóa, trọng tâm là phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

 

Chi bộ bản Pu Lau tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng đến đảng viên và nhân dân.

Trong công tác xây dựng Ðảng, chi bộ luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, nhiệm vụ của địa phương đến toàn thể đảng viên. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trước cấp ủy và toàn chi bộ. Luôn thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. Nhờ đó, hàng năm, 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều năm liền, chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

Trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, Chi bộ bản Pu Lau chỉ đạo cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu tuyên truyền, vận động bà con trong bản tích cực cải tạo đất trống, đồi núi bạc màu để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Vì vậy, năng suất lúa ở bản Pu Lau đạt 57 tạ/ha; bình quân lương thực đạt 875kg/người/năm; chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng trưởng tốt.

Cùng với việc phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội cũng được chi bộ quan tâm, chỉ đạo ban công tác mặt trận bản phối hợp với các tổ chức đoàn thể của bản, tổ an ninh nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động văn hóa xã hội, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Chi bộ đã chỉ đạo xây dựng và ban hành quy ước của bản về việc thực hiện nếp sống văn hóa mới, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, được đông đảo người dân trong bản nghiêm túc thực hiện; vì vậy các tai, tệ nạn không xảy ra, trong bản không có hiện tượng cờ bạc, người nghiện hút. Giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, Chi bộ phối hợp với Ban xóa đói giảm nghèo của xã lập danh sách 58 hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ðiện Biên với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay đã giúp nhiều hộ dân đầu tư sản xuất phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội, đoàn thể cùng các tổ hòa giải, tổ an ninh bản nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, tại các buổi sinh hoạt, chi bộ đánh giá, nhận xét kết quả hoạt động của từng lĩnh vực, phân tích điểm mạnh, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm. Qua đó, từng bước phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức quần chúng trên địa bàn.

Ông Thào A Giàng, Bí thư Chi bộ bản Pu Lau cho biết: “Những kết quả mà chi bộ và nhân dân bản Pu Lau đạt được là do chi bộ bản luôn đoàn kết, vận dụng các nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, có giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới”.

Bài, ảnh: Phong Lâm

 (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Bình luận