Trả lời kiến nghị cử tri

09:31 - Thứ Sáu, 18/01/2019 Lượt xem: 9768 In bài viết

Cử tri tổ dân phố 16, phường Thanh Bình kiến nghị: Ðề nghị UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền có chế độ ưu đãi cho các đối tượng được tặng huân, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang thời điểm trước năm 1975 (thời điểm sau 1975 đã được Nhà nước giải quyết chế độ).

Trả lời:

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang là một danh hiệu thi đua được Nhà nước trao tặng hoặc truy tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân (cá nhân có thời gian công tác trên 15 năm được xem xét trao tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; 10 năm cho hạng Nhì và 5 năm cho hạng Ba. Mục tiêu của việc trao tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang là để tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích các cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Danh hiệu thi đua này là hình thức Nhà nước ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng vật chất đối với cá nhân đã có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở thời điểm hiện tại, không có quy định của cơ quan Trung ương về chế độ ưu đãi cho các đối tượng được tặng Huân, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang. Tiếp thu kiến nghị cử tri, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị, đề xuất với các bộ, ngành Trung ương.

Cử tri tổ dân phố 16, phường Thanh Bình kiến nghị: Hiện nay, việc chi trả chế độ cho bệnh binh đang được thực hiện “cào bằng” đối với các đối tượng có quân hàm khác nhau; như vậy là chưa đảm bảo công bằng. Ðề nghị UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện chi trả theo quân hàm để đảm bảo công bằng, phù hợp với quá trình phấn đấu, cống hiến cho Tổ quốc của các bệnh binh.

Trả lời:

Hiện nay việc chi trả chế độ cho bệnh binh đang được thực hiện theo Ðiều 23 và Ðiều 24 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó quy định “Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi xuất ngũ về gia đình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận bệnh binh”… Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động…”.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì bệnh binh hưởng trợ cấp hàng tháng là căn cứ theo mức độ suy giảm khả năng lao động, không có quy định chi trả trợ cấp bệnh binh hàng tháng theo quân hàm. Ðối với các bệnh binh khác không thuộc quy định chi trả theo Ðiều 23 và Ðiều 24 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì thực hiện việc nhận lương hưu theo quy định.

Ðối với kiến nghị của cử tri, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp nghiên cứu cùng các chế độ, chính sách khác đối với bệnh binh để tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị, đề xuất với cơ quan Trung ương.

 (Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận