Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực

02:32 - Thứ Năm, 24/01/2019 Lượt xem: 4650 In bài viết

ĐBP - Đó là kết quả nổi bật được đánh giá cao tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2018 do Tỉnh ủy tổ chức ngày 24/1. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác KTGS năm 2018.

Năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác KTGS; tích cực tham mưu giúp cấp ủy phổ biến, quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng chương trình và triển khai thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực. Chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên, đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương. Việc lãnh đạo công tác kiểm tra của các ban cán sự đảng, đảng đoàn cấp tỉnh và hoạt động KTGS của các ban tham mưu giúp cấp ủy các cấp đã có nhiều chuyển biến. Thông qua công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đại biểu tham dự hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay cũng như một số khó khăn, vướng mắc kiểm tra dấu hiệu vi phạm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác KTGS đã kịp thời, hiệu quả; làm rõ thêm một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2019.

Hội nghị đã thông qua Chương trình KTGS năm 2019. Để thực hiện hiệu quả Chương trình KTGS toàn khóa và năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp toàn đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chủ yếu. Chú trọng KTGS những vấn đề nổi cộm, bức xúc, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; việc thực hiện quy chế làm việc; giám sát, kiểm tra trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các địa bàn, lĩnh vực quan trọng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác KTGS trong năm 2018. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp toàn đảng bộ chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định; lãnh đạo chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ KTGS; tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm nhất là vấn đề quản lý, sử dụng đất đai, công tác cán bộ. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát; chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hơp để xử lý đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật chính quyền, đoàn thể.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác