Trả lời kiến nghị cử tri

08:32 - Thứ Sáu, 01/03/2019 Lượt xem: 9840 In bài viết

Cử tri xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) kiến nghị: Hiện nay, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; một số bể chứa đã đầy chưa được xử lý. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc vận chuyển, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật nêu trên.

Trả lời:

Thực hiện các quy định về thu gom vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 8/11/2016 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo như: Công văn số 3355/UBND-KTN ngày 16/11/2017 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2645/UBND-KTN ngày 20/9/2018 về việc quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông trên địa bàn tỉnh. Ðồng thời thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng. 

Kết quả tính đến tháng 3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Sở NN&PTNT thực hiện thu gom và xử lý 1.342kg bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn lòng chảo huyện Ðiện Biên, thu gom toàn bộ lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng tại bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn xã Thanh Hưng (xã Thanh Hưng hiện tại chỉ có 1 bể chứa).

Ðến thời điểm tháng 10/2018, qua kiểm tra của cơ quan chuyên môn thì bể chứa trên địa bàn xã Thanh Hưng đang còn thể tích chứa rất lớn; tình trạng bao gói thuốc BVTV vứt bừa bãi trên cánh đồng thuộc địa bàn xã Thanh Hưng chưa được thu gom, xử lý theo quy định, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người dân sau khi sử dụng chưa có thói quen thu gom bao gói thuốc vào bể mà vứt luôn tại các mương nước, vũng nước nơi pha thuốc.

Ðể giải quyết triệt để tình trạng này, yêu cầu Sở NN&PTNT tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân và chính quyền địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. UBND huyện Ðiện Biên cần tăng cường quán triệt, chỉ đạo UBND xã Thanh Hưng nói riêng và UBND các xã nói chung vận động hướng dẫn người dân nâng cao ý thức trong việc thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV theo đúng theo quy định. Ðồng thời rà soát, tổng hợp đề xuất bổ sung các vị trí, địa điểm đặt bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng cho phù hợp.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận