Trả lời kiến nghị cử tri

08:57 - Thứ Hai, 04/03/2019 Lượt xem: 10892 In bài viết

Cử tri xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) kiến nghị:

- Ðoạn đường từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động đến Ðội 19, xã Thanh Hưng đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào mùa mưa. Ðề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục tạm thời đoạn đường trên.

Trả lời:

Tuyến đường đã được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 2386/QÐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Ðiện Biên với tổng mức đầu tư bằng Nguồn thu từ tiền sử dụng đất huyện năm 2018 (quy mô tuyến đường: Chiều dài đoạn tuyến sửa chữa L= 0,885km, lớp móng dưới bù vênh cấp phối đá dăm tiêu chuẩn h= 5cm; láng nhựa 2 lớp, tiêu chuẩn 3,0kg/m2;) hiện nay dự án đã được thi công hoàn thành, đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Tuyến đường vành đai phía Tây sẽ tiếp tục được thi công trong giai đoạn sau năm 2020. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh thông báo tình trạng phân bổ vốn thực hiện tuyến đường này để nhân dân được biết yên tâm sinh hoạt, sản xuất.

Trả lời:

Dự án đường phía tây lòng chảo huyện Ðiện Biên được UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh từ năm 2008 với tổng mức đầu tư là 42,117 tỷ đồng. Tổng số vốn đã bố trí cho dự án đến hết năm 2012 là 41,808 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị giải ngân chỉ đạt 90,72% so với kế hoạch (37,929/41,808 tỷ đồng); nguyên nhân là do trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực các xã: Thanh Luông, Thanh Nưa, Thanh Yên và Noong Luống, một số hộ dân không nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thi công nên Dự án còn 6,5km chưa triển khai thực hiện được.

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính, Dự án Nâng cấp và mở rộng đường phía Tây lòng chảo Ðiện Biên thuộc đối tượng dự kiến giãn thời gian thực hiện dự án sang giai đoạn 2021 - 2025.

Khi dự án được tiếp tục triển khai, yêu cầu UBND huyện Ðiện Biên tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực các xã: Thanh Luông, Thanh Nưa, Thanh Yên và Noong Luống hiểu về mục tiêu, vai trò của Dự án là phục vụ nhu cầu giao thông, giao thương, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính người dân, để nhân dân đồng thuận và chấp hành các chính sách của Nhà nước.

Cử tri xã Nà Nhạn (huyện Ðiện Biên) kiến nghị: Ðề nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho các xã đang phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới để được công nhận xã nông thôn mới theo kế hoạch đã phê duyệt.

Trả lời:

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền các cấp đã rất tích cực, chủ động trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị và các tổ chức, doanh nghiệp cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Ðến nay, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đang thực hiện đúng tiến độ theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh đề ra, đã có 16 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được UBND tỉnh phân bổ cho các huyện để chủ động bố trí đầu tư theo thứ tự ưu tiên.

Ðối với kiến nghị của cử tri xã Nà Nhạn đề nghị tỉnh ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho các xã đang phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới để được công nhận; nội dung này UBND tỉnh xin tiếp thu, nếu có nguồn lực, UBND tỉnh sẽ xem xét báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HÐND tỉnh để ưu tiên bổ sung cho các xã trong danh sách hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận