HÐND tỉnh với công tác giám sát

09:34 - Thứ Sáu, 15/03/2019 Lượt xem: 10559 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, hoạt động giám sát của HÐND tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu có trọng tâm, trọng điểm; các hình thức, phương pháp và nội dung giám sát phong phú hơn; thời gian, cách thức tổ chức được nghiên cứu đổi mới cho phù hợp, hiệu quả với thực tế. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Ðoàn giám sát Thường trực HÐND tỉnh giám sát việc giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn huyện Mường Ảng.

Năm 2018, Thường trực HÐND tỉnh đã tổ chức giám sát và chủ trì, giúp HÐND tỉnh tổ chức giám sát 2 chuyên đề; phân công các Ban HÐND tỉnh tổ chức 11 cuộc giám sát về tình hình thực hiện mục tiêu chủ yếu về phát triển KT - XH theo Nghị quyết của HÐND tỉnh; các vấn đề nóng được dư luận và cử tri quan tâm. Qua giám sát, các đoàn giám sát đã đánh giá kết quả thực hiện của các cấp, ngành, đơn vị cơ sở, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan đơn vị đối với những hạn chế đó. Năm 2018 đã kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; UBND tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, giải quyết trên 60 kiến nghị của các đoàn giám sát. Ðối với hoạt động giám sát giữa 2 kỳ họp, đã kiến nghị 74 nội dung, trong đó kiến nghị 34 nội dung đối với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, còn lại 40 ý kiến kiến nghị thuộc phạm vi giải quyết của tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tiếp thu, thực hiện. Ðiển hình trong năm 2018, cuộc giá sát chuyên đề của Ban Dân tộc (HÐND tỉnh) về “Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 322/2013/NQ-HÐND, ngày 13/12/2013 của HÐND tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2017”, đã có hiệu quả tích cực. Qua giám sát, đoàn đã đánh giá cụ thể những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Ðồng thời nhận thấy nhiều nội dung chính sách hỗ trợ của Nghị quyết đã không còn phù hợp thực tiễn, như: hỗ trợ có sự chồng chéo; nhiều hợp phần khó thực hiện; định mức hỗ trợ thấp hơn một số chính sách khác… Qua đó, tại kỳ họp thứ 9, HÐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra cuối năm 2018, đại biểu HÐND tỉnh đã thống nhất bãi bỏ Nghị quyết 322 và thay thế bằng Nghị quyết 05/2018/NQ-HÐND ngày 7/12/2018 về Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chính sách mới có những thay đổi tích cực, được đông đảo cử tri, người dân quan tâm. Ví dụ, nội dung hỗ trợ cải tạo đàn bò địa phương bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo theo Nghị quyết 322/2013 quy định, người dân xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I chỉ được hỗ trợ 50% công phối giống bò thì tại Nghị quyết số 05/2018 quy định hỗ trợ 100% đối với tất cả các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, Thường trực HÐND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giao nhiệm vụ, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát. Hết năm 2018 đã có 49/59 kiến nghị sau giám sát của các cơ quan HÐND tỉnh được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết xong, đạt tỷ lệ 83%; 100% các ý kiến kiến nghị của cử tri trong năm 2017, 2018 và kiến nghị cử tri đến kỳ họp thứ 8 được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo các cấp, các ngành xem xét, cơ bản giải quyết xong. Ðiển hình là kiến nghị của cử tri TP. Ðiện Biên Phủ về Dự án xây dựng Trung tâm thi đấu đa năng tỉnh tại phường Him Lam. Dự án đã kết thúc giai đoạn I vào năm 2010, tuy nhiên do không được bố trí vốn để tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo nên người dân trong vùng dự án không được cấp phép cải tạo, sửa chữa, xây dựng nhà mới; không được đầu tư điện sinh hoạt, đường nước sạch, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Thường trực HÐND tỉnh đã giao Ban Văn hóa - Xã hội giám sát việc giải quyết. Căn cứ kết quả giám sát, Thường trực đã tổ chức làm việc với UBND tỉnh và các ngành liên quan để xác định những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp giải quyết. Sau đó UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hủy bỏ việc thu hồi diện tích đất giao cho Dự án nhưng chưa sử dụng theo quy định của Luật Ðất đai; báo cáo Trung ương tiếp tục đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

Thời gian tới, HÐND tỉnh tiếp tục tập trung giám sát các vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm. Ðồng thời, cần tăng cường việc xử lý sau giám sát. Cụ thể, trong năm 2019, HÐND tỉnh, Thường trực và các Ban HÐND tỉnh dự kiến thực hiện 7 cuộc giám sát chuyên đề và thường xuyên tại các sở, ngành và địa phương.

Bài, ảnh: Quốc Huy
Bình luận

Tin khác