Cần đầu tư xứng tầm cho văn hóa

18:30 - Thứ Tư, 15/05/2019 Lượt xem: 6139 In bài viết

ĐBP - Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy vào chiều ngày 15/5, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trưởng đoàn công tác đã đề nghị tỉnh Điện Biên cần có sự đầu tư xứng tầm cho văn hóa. 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

 
Sau khi có Nghị quyết số 33-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết tới cán bộ chủ chốt các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 10/12/2014 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh”, UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Theo đó, để Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đi vào cuộc sống, tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm: Xây dựng con người phát triển toàn diện, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, mở rộng các loại hình đào tạo cả về lý luận và nghiệp vụ, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đổi mới hoạt động văn học - nghệ thuật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thi đua xây dựng nông thôn mới. Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; chủ động hội nhập và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Trong báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, Tỉnh ủy Điện Biên cũng xác định những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo và các sở, ngành tỉnh trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề thành viên đoàn công tác quan tâm, như: Hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật; khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm soát thông tin trên mạng internet; chiếu phim lưu động cho người dân vùng cao, bảo tồn và khai thác các di sản văn hóa phi vật thể phục vụ du lịch; xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, sắp xếp tổ chức mạng lưới trường lớp học…

Phát biểu tại buổi làm việc bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đánh giá cao các hoạt động, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW tại tỉnh Điện Biên. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Điện Biên cần tiếp tục đầu tư xứng tầm cho văn hóa, chuyển tải nội dung này tới các cấp ủy, chính quyền để tiến hành một cách thiết thực, có hiệu quả; rà soát lại việc thực hiện cơ chế, chính sách về văn hóa, giáo dục cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhìn lại các vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa con người để đưa vào nghị quyết của chính cấp ủy mình, lựa chọn vấn đề xác đáng và tổ chức thực hiện nghiêm túc…

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top