Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

15:31 - Thứ Hai, 10/06/2019 Lượt xem: 8930 In bài viết

Chiều 10-6, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu đã bỏ phiếu, với tỷ lệ đồng ý 86,78%, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

 

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp sáng 10-6. Ảnh: Đăng Khoa

Dự thảo Nghị quyết Bổ sung Điều 1a vào sau Điều 1 của Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Cụ thể:

“Điều 1a. Việc áp dụng điểm a khoản 1 Điều 69 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014:

Kể từ ngày 10-6-2019 đến ngày 1-2-2022, cho phép Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong đó có từ nguồn Thẩm phán cao cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện luật định nhưng chưa đủ 5 năm làm Thẩm phán cao cấp”.

 

Kết quả biểu quyết về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, có 445 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 420 đại biểu tán thành (chiếm 86,78%); 19 đại biểu không tán thành (chiếm 3,93%); số đại biểu không tham gia biểu quyết là sáu (chiếm 1,24%).

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận

Tin khác