Nhiều kết quả tích cực sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW

14:38 - Thứ Ba, 18/06/2019 Lượt xem: 11672 In bài viết

ĐBP - Sáng ngày 18/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết 37).

 

Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Nghị quyết 37 là nghị quyết chiến lược quan trọng, vì vậy Tỉnh ủy đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thể chế hóa các chủ trương của Nghị quyết. Kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 37, bưc đầu đã khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát trin kinh tế hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tốc độ tăng trưởng GRDP và các chỉ tiêu cơ bản của tỉnh so với các tỉnh trong vùng luôn đạt ở mức khá, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Tốc độ tăng trưng GRDP của tỉnh bình quân giai đoạn 2004-2018 đạt 8,72%/năm; thu nhập bình quân đầu người từ 5,34 triệu/năm vào giai đoạn 2004 - 2008 tăng lên 22,69 triệu/năm giai đoạn 2014 - 2018; tỉ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm, tỉ trọng khu vực dịch vụ, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng tăng đều; hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như chè, cà phê, cao su, mắc ca, lúa chất lượng cao, rau an toàn; công nghiệp phát triển với nhiều nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản, các khu, cụm công nghiệp; tổng giá trị sản phẩm ngành thương mại, dịch vụ đạt 54.288 tỉ đồng trong cả giai đoạn…

Cùng với đó kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới tiến bộ. Các mặt văn hóa xã hội có sự chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng lên; chương trình giảm nghèo đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo... Quốc phòng, an ninh đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục mở rộng, phát triển. Công tảc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng trên một số nội dung… Đến hết năm 2018, các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết số 37 cơ bản hoàn thành, đưa Điện Biên ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển, hướng tới mục tiêu " xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc” vào năm 2020.

Tham dự hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ những mô hình, kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết 37; đồng thời đề xuất một số kiến nghị, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 37 để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, phát huy sự chủ động tích cực của MTTQ, đoàn thể, tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy tới nhân dân; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện; đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển…

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận