Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 6

16:10 - Thứ Bảy, 22/06/2019 Lượt xem: 11412 In bài viết

ĐBP - Ngày 22/6, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp tháng 6/2019 (lần 1) của Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến: Dự thảo nghị quyết kinh tế - xã hội 6 tháng và hằng năm; Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 – 2018; giải quyết kiến nghị trong đợt tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV; thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND.

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp.

Đối với Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2014 – 2018”, hầu hết các ý kiến tập trung làm rõ những hạn chế trong việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Cống tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2011 – 2020” và việc thẩm định Dự án xây dựng công trình san nền, đường giao thông, thoát nước điểm dân cư Púng Bon, Si Văn tại xã Pa Thơm, huyện Điện Biên. Đa số đại biểu đồng tình cao với các nội dung trong dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng cần xem xét lại thông tin, số liệu liên quan đến việc giao đất, giao rừng trong biểu tổng hợp những vấn đề đang giải quyết. 

Góp ý vào Dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV và trong đợt tiếp xúc cử tri trước chưa được giải quyết dứt điểm, nhiều ý kiến đề nghị cần xem xét lại từng trường hợp cụ thể để thực hiện chế độ chính sách đúng với quy định tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. Trong đó, việc triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn chậm tiến độ.

Liên quan đến thể thức, nội dung chính Dự thảo nghị quyết kinh tế - xã hội 6 tháng và hằng năm, phiên họp tập trung ý kiến vào lựa chọn phương án xây dựng mẫu “Nghị quyết mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh” tại các kỳ họp HĐND tỉnh, nhất là về bố cục nghị quyết và nội dung của các điều, khoản, điểm… trong nghị quyết.

Đối với 3 nội dung còn lại, gồm: Dự kiến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND; Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu đều đồng tình, nhất trí với các nội dung trong dự thảo.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lò Văn Muôn đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu dự họp. Đồng thời đề nghị các sở, ngành được phân công nhiệm vụ hoàn thiện tài liệu, nội dung để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, đảm bảo tính chặt chẽ của các dự thảo, báo cáo tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV sắp tới.

Tin, ảnh: Thu Hằng
Bình luận