Bà Vàng Thị Bình, Chủ tịch MTTQ huyện Tuần Giáo

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát xã hội

17:01 - Thứ Tư, 26/06/2019 Lượt xem: 9146 In bài viết

ĐBP - Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QÐ/TW, ngày 12/12/2013 kèm theo “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, MTTQ huyện Tuần Giáo đã tích cực, chủ động quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện quy định. Xác định đây là nhiệm vụ mới và khó vì vậy MTTQ huyện vừa học vừa làm vừa rút kinh nghiệm; tập trung lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, nghiên cứu quy trình giám sát.

 

Bà Vàng Thị Bình giám sát kiến nghị cử tri bản Hin (xã Quài Cang).

Nội dung giám sát liên quan tới chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; những vấn đề nhân dân, các tổ chức thành viên của mặt trận, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ mặt trận. Trong quy trình giám sát, MTTQ huyện đặc biệt chú trọng đến việc giám sát trực tiếp các đối tượng thụ hưởng chế độ, chính sách; gặp gỡ các hộ dân, đối tượng thụ hưởng chính sách để nắm việc thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân như thế nào? Kết quả thụ hưởng ra sao? Có gì bất cập? Người dân có ý kiến kiến nghị gì? Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện tổ chức thực hiện 10 cuộc giám sát; sau giám sát có 74 yêu cầu với đơn vị được giám sát; 52 kiến nghị với UBND huyện. Các nội dung yêu cầu, kiến nghị của MTTQ đều được cơ quan, đơn vị giám sát, UBND huyện tiếp thu tại buổi làm việc thông báo kết quả giám sát, tại kỳ họp thành viên UBND, phiên họp HÐND huyện. MTTQ huyện thường xuyên theo dõi, giám sát việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của các cơ quan, đơn vị sau giám sát.

Ðể hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể phát huy hiệu quả, các cấp ủy Ðảng, chính quyền cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác giám sát. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và MTTQ trong việc giải quyết các yêu cầu, kiến nghị sau giám sát. Cần phải có quy chế phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các đoàn thể với các cơ quan Ðảng, chính quyền trong cung cấp thông tin, đảm bảo cho MTTQ, các đoàn thể có đầy đủ thông tin kịp thời, chính xác làm căn cứ để thực hiện tốt chức năng giám sát xã hội theo quy định.

Minh Thùy (ghi)

Bình luận

Tin khác