Đánh giá đúng thực chất kết quả, đề ra giải pháp hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2019(*)

11:46 - Thứ Hai, 08/07/2019 Lượt xem: 8415 In bài viết

(Trích phát biểu của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh)

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Ảnh: Lê Hùng

...Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh xem xét, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua các đề án, tờ trình, báo cáo và quyết định một số nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật. Trước kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, cho ý kiến về một số nội dung để Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp HĐND tỉnh lần này.

...Sáu tháng đầu năm 2019, trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng; căng thẳng gần đây giữa các nền kinh tế lớn khiến thương mại và đầu tư thế giới giảm. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam trong 06 tháng đầu năm vẫn phát triển tương đối khá và bền vững, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Tại Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 10, khóa 12 đã phân tích, đánh giá dự ước tăng trưởng GDP cả nước trong giai đoạn 2011 - 2020 đạt khoảng 6,4%/năm; riêng 06 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng GDP đạt 6,76%.

Trong bối cảnh đó, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 theo kế hoạch và đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,14%, cao hơn mức tăng của 06 tháng đầu năm 2018; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành sản xuất chủ yếu phát triển ổn định; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến (đạt 47,2% kế hoạch tăng 20,5% so cùng kỳ năm 2018); kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; những vấn đề xã hội bức xúc được chỉ đạo triển khai giải quyết có kết quả; đời sống của nhân dân ngày một nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh giữ vững; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động tuyên truyền lập "Nhà nước Mông"; quan hệ đối ngoại mở rộng; khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng.

Hoạt động của HĐND tỉnh có bước đổi mới; Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND. Tập trung công tác thẩm tra, giám sát bằng nhiều hình thức, đi thẳng vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các địa phương; có những kiến nghị cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo được sự đồng thuận cao.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những yếu kém, khuyết điểm và hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, đó là: Một số chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp chưa đạt kế hoạch; công tác quản lý, bảo vệ, trồng rừng còn nhiều hạn chế; tăng trưởng sản xuất công nghiệp chưa ổn định. Tiến độ triển khai thực hiện một số chương trình, dự án còn chậm (Dự án đường 60m; dự án hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ qua, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc đường 60m; Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh huyện Mường Nhé…); chất lượng xây dựng một số công trình trọng điểm chưa đảm bảo. Việc rà soát các quy hoạch, các chương trình, dự án, sắp xếp thôn bản, điều chỉnh địa giới hành chính còn chậm...

Văn hóa – xã hội có mặt chuyển biến chậm. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, việc thực hiện mốt số chính sách giảm nghèo hiệu quả chưa cao. Việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mua bán, nghiện các chất ma túy, tệ nạn xã hội còn hạn chế. Dân di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”… vẫn tiềm ẩn nhân tố phức tạp.

Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp ở một số địa phương còn hạn chế, thiếu quyết liệt; chưa sâu sát trong kiểm tra, giám sát, thiếu chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Năng lực quản lý của một số chủ đầu tư, chất lượng tư vấn, giám sát một số công trình, dự án còn hạn chế, quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều yếu kém, công tác giải phóng mặt bằng ở mốt số dự án còn chậm.

Việc cụ thể hóa triển khai thực hiện một số nghị quyết còn chậm, kiểm tra, đôn đốc chưa quyết liệt; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, lực lượng chức năng trong tham mưu và tổ chức thực hiện có mặt chưa hiệu quả… Đây là những vấn đề đang đặt ra đối với tỉnh ta, đòi hỏi phải được giải quyết, khắc phục một cách triệt để trong thời gian tới.

...Những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm có ý nghĩa to lớn, tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch cả năm 2019. Tuy nhiên, chúng ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và thời gian còn lại của cả nhiệm kỳ. Đó là: tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước vẫn có những biến động khó lường; việc huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, còn là những khó khăn vốn có của một tỉnh miền núi biên giới, kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, sản xuất hàng hóa chậm phát triển, chất lượng nguồn nhân lực thấp; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội, dân di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, thành lập "Nhà nước Mông" vẫn tiềm ẩn những nhân tố có thể dẫn đến mất ổn định; thời tiết, dịch bệnh tiếp tục có những biến đổi phức tạp... tác động trực tiếp tới sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm chúng ta đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và xác định các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 như nội dung báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp, tôi cơ bản đồng tình, đồng thời gợi mở và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để các đại biểu thảo luận, quyết định:

Một là, cần đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm, từ đó đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 06 tháng cuối năm sát với yêu cầu thực tế, nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019; phấn đấu hoàn thành vượt mức và về đích sớm những chỉ tiêu, mục tiêu chính, cơ bản mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã đề ra. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các nghị quyết mà HĐND tỉnh thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, đoàn kết, đồng lòng, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Hai là, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng, đặc biệt là công tác chuẩn bị “Đầu tư, cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên” trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo đủ điều kiện triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt. Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; chỉ đạo rà soát các dự án, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Tiếp tục rà soát, cắt giảm những hạng mục đầu tư chưa cấp bách để thực hiện điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn đến năm 2020 cho những dự án thực sự cấp bách để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 theo hướng trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, ưu tiên cho những dự án trọng điểm, cấp bách.

Ba là, triển khai quyết liệt những giải pháp về quản lý thu ngân sách; tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng. Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách để duy trì tốc độ tăng trưởng; tập trung tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư. Thường xuyên đối thoại, nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các chương trình, dự án.

Bốn là, các đại biểu HĐND tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ có trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ xã, phường và tổ dân phố theo hướng tinh gọn.

Năm là, tăng cường củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở, không để xuất hiện điểm nóng, phức tạp, bất ngờ. Tăng cường hoạt động đối ngoại, thực hiện tốt đối ngoại nhân dân, tạo cơ hội thu hút vốn đầu tư phát triển phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sáu là, HĐND tỉnh và HĐND các cấp cần tiếp tục đề ra các giải pháp đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động; nâng cao vai trò của đại biểu dân cử; tổ chức tốt các hoạt động giám sát chuyên đề, chú trọng giám sát thường xuyên và giám sát trực tiếp tại kỳ họp thông qua hình thức chất vấn, thảo luận. Kết thúc kỳ họp này, đề nghị HĐND và các vị đại biểu HĐND phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo kết quả kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh đến cử tri và nhân dân...

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

 
Bình luận

Tin khác

Back To Top