Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Ðiện Biên vững mạnh về chính trị

09:21 - Thứ Tư, 10/07/2019 Lượt xem: 9254 In bài viết

Trần Văn Sơn

Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Ðảng ủy Quân sự tỉnh

ĐBP - Cách đây 70 năm, ngày 12/7/1949, Bộ Tư lệnh Liên khu 10 (nay là Bộ Tư lệnh Quân khu 2) đã quyết định thành lập Ðội Vũ trang tuyên truyền Lai Châu, tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh Ðiện Biên ngày nay. Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang tỉnh luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ðặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức nhiều trận đánh nhỏ lẻ làm tiêu hao, tiêu diệt, kìm giữ, giam chân địch, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực thực hiện những trận đánh then chốt quyết định; đồng thời, đóng góp tối đa sức người, sức của cùng với quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng vũ trang tỉnh Ðiện Biên đã cùng quân, dân cả nước chi viện đắc lực cho chiến trường miền Nam, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Sau ngày thống nhất không lâu, chiến tranh lại xảy ra ở hai đầu đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, xây đắp nên truyền thống: “Trung thành - Tự lực - Ðoàn kết - Sáng tạo - Quyết thắng”. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã được Ðảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý (21 tập thể và 20 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Huân chương Sao Vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh,…).

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, làm tốt vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; chủ động phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, tình hình thiên tai, di cư ngoài kế hoạch, tuyên truyền đạo trái pháp luật và các loại tội phạm liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá, tuyên truyền lập “Nhà nước riêng”, chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo... Tình hình đó ảnh hưởng trực tiếp an ninh chính trị, đời sống nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh, đây là thách thức không nhỏ đặt ra với đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Ðể tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới, tỉnh cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về mọi mặt, nhất là vững mạnh về chính trị được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Trước hết để mỗi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tuyệt đối trung thành với Ðảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương và Quân đội. Trong đó, tập trung quán triệt về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Các cơ quan, đơn vị cần thực hiện có hiệu quả Ðề án “Ðổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, đa dạng hóa hình thức, biện pháp giáo dục, kết hợp giáo dục theo chương trình cơ bản với các hình thức: tọa đàm, trao đổi, diễn đàn, sân khấu hóa... Ðồng thời, coi trọng giáo dục lịch sử truyền thống, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về vùng đất Ðiện Biên Phủ anh hùng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần vượt khó vươn lên của bộ đội. Ðây là nhân tố quyết định để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cùng với đó cần tiếp tục tăng cường xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh. Ðể làm được điều đó, một mặt, Ðảng ủy Quân sự tỉnh tăng cường củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp; thường xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nhất là tại các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ ở địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới. Mặt khác, cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực tham mưu, trình độ quản lý, chỉ huy bộ đội giỏi, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, có tính kế thừa và phát triển...

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của trên về công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn trong đơn vị; rà soát, thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị các đối tượng trong tuyển dụng, nhất là đối với cán bộ được bố trí vào cơ quan, đơn vị cơ mật, trọng yếu. Ðồng thời, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, Quân đội; kiên quyết đấu tranh, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hòng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Ðảng, vô hiệu hóa lực lượng vũ trang, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, nhất là các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thương binh, liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; chủ động giải quyết các chế độ, chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh...

 
Tự hào với truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Ðiện Biên quyết tâm phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị trong điều kiện mới, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Tây Bắc Tổ quốc.
Bình luận

Tin khác