Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người, đứng thứ 3 Đông Nam Á

11:19 - Thứ Năm, 11/07/2019 Lượt xem: 6856 In bài viết

ĐBP - Theo kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở, tổng dân số của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 là 96.208.984 người; trong đó nam 47.881.061 người (chiếm 49,8%); nữ 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Với kết quả này, hiện Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. 

Sáng 11/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009 - 2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 2009 (1,18%/năm). Cũng theo kết quả này, hiện cả nước có 26.870.079 hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với năm 2009. Tỷ lệ tăng số hộ bình quân năm là 1,8%/năm trong giai đoạn 2009 - 2019. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo đây là giai đoạn có tỷ lệ tăng quy mô hộ thấp nhất trong vòng 40 năm qua.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra lần thứ 5 ở nước ta nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở; đồng thời, là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Đây cũng là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động. Thời gian tiến hành điều tra từ ngày 1/4/2019 đến ngày 25/4/2019.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tập trung tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia tổng điều tra, bảo đảm an toàn, chính xác nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đánh giá kỹ việc tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin cho điều tra viên vì đây là lần đầu tiên cuộc Tổng điều tra ứng dụng triệt để các tiện ích của công nghệ từ thu thập phiếu, lưu trữ, đánh giá số liệu và xây dựng báo cáo tổng thể; quan tâm công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ để thu thập thông tin giữa các địa bàn có đặc điểm phân bổ dân cư khác với trước đây để bảo đảm số liệu chính xác. Kết quả chính thức cuộc tổng điều tra sẽ công bố vào ngày dân số Việt Nam 26/12.

Văn Thành Chương
Bình luận

Tin khác

Back To Top