Mường Nhé thực hiện mục tiêu không còn bản “trắng” đảng viên

08:38 - Thứ Sáu, 12/07/2019 Lượt xem: 7254 In bài viết

ĐBP - Huyện Mường Nhé có 117 thôn, bản, cụm dân cư, với nhiều bản sát khu vực biên giới, dân cư phân tán nên việc tạo nguồn kết nạp Ðảng gặp rất nhiều khó khăn. Ðầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ huyện Mường Nhé còn 38/117 thôn, bản chưa có đảng viên, 36 bản có đảng viên phải sinh hoạt ghép. Ðặc biệt, một số bản vùng sâu, vùng xa nhiều năm không kết nạp được đảng viên; điều kiện giao thông đi lại khó khăn nên việc sinh hoạt chi bộ không được thường xuyên, không đúng định kỳ.

 

Cán bộ đảng viên các xã trong huyện Mường Nhé thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân lao động, sản xuất, xoá đói giảm nghèo, từ đó nâng cao hiểu biết của bà con về công tác xây dựng Ðảng.Trong ảnh: Cán bộ xã Mường Nhé hướng dẫn người dân bản Nà Pán chăm sóc ngô nếp nương.

Trước tình hình trên, Ðảng bộ huyện Mường Nhé đã xây dựng kế hoạch về “xoá” bản chưa có đảng viên và thành lập các chi bộ cơ sở. Ông Nguyễn Quang Sáng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé, cho biết: “Xóa bản chưa có đảng viên là nhiệm vụ quan trọng mà Ðảng bộ huyện đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2015 - 2020”. Huyện ủy Mường Nhé đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các xã xây dựng kế hoạch cụ thể từng bản, giao cho các chi bộ trực thuộc chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển đảng viên, thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng, phát triển đảng viên; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức về tổ chức Ðảng sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, từ đó giảm dần chi bộ sinh hoạt ghép, nâng cao số lượng đảng viên ở những vùng khó khăn”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Ðảng bộ huyện, kể từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Ðảng bộ huyện Mường Nhé đã kết nạp gần 500 đảng viên, trong đó đa phần là đảng viên được bồi dưỡng từ cơ sở. Tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Ðảng bộ huyện Mường Nhé đã kết nạp được 77 quần chúng ưu tú vào Ðảng, nâng số lượng đảng viên lên 2.166 đồng chí. Nhiều bản đã hình thành các chi bộ mới, giảm dần chi bộ sinh hoạt ghép. Toàn huyện hiện còn 14/117 bản có đảng viên nhưng chưa có chi bộ và chỉ còn 3/117 bản chưa có đảng viên (giảm 35 bản chưa có đảng viên so với đầu nhiệm kỳ).

Mới đây, xã Leng Su Sìn đã xóa bản chưa có đảng viên cuối cùng trong xã. Gặp gỡ chúng tôi, ông Sừng Sừng Khai, Bí thư Ðảng ủy xã Leng Su Sìn phấn khởi, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện, Ðảng bộ xã chúng tôi đã nỗ lực xóa bản chưa có đảng viên. Trước đây xã Leng Su Sìn có nhiều người dân di cư tự do vào địa bàn thành lập bản, nhóm bản mới, nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, đặc biệt có bản Cà Là Pá là bản chưa có đảng viên duy nhất trong 7 bản. Ðây là bản dân tộc Mông với số hộ, số khẩu đông đúc, phức tạp nên việc phát triển đảng viên và chi bộ gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng từ đầu năm 2019 đến nay, bản Cà Là Pá đã thành lập được chi bộ với 5 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên mới kết nạp”.

Ðể xóa được bản chưa có đảng viên, trong những năm gần đây, trực tiếp Bí thư Ðảng ủy xã Sừng Sừng Khai cùng các đảng viên ưu tú đã thường xuyên vào bản, tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức về tổ chức Ðảng cho người dân trong bản Cà Là Pá. Từ đó, phát hiện và định hướng cho những quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Ðảng và thành lập chi bộ.

Tại bản Cà Là Pá, anh Hạng A Dua, Bí thư Chi bộ của bản chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, bản Cà Là Pá đã kết nạp được 4 đảng viên mới và đưa 1 đồng chí đang sinh hoạt ở bản khác về bản Cà Là Pá, do đó bản đã thành lập được chi bộ. Tuy là chi bộ mới, nhưng chúng tôi xác định rõ tầm quan trọng của tổ chức Ðảng trong việc định hướng tư tưởng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con trong bản. Từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng cho xã, cho huyện. Vì thế trong thời gian tới, chi bộ chúng tôi sẽ phấn đấu hoạt động hiệu quả và kết nạp thêm các quần chúng ưu tú vào Ðảng”.

Ðối với xã Quảng Lâm, chỉ trong 2 năm trở lại đây, Ðảng bộ xã đã nỗ lực xóa được 5 bản chưa có đảng viên. Chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm xóa bản chưa có đảng viên, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ðảng uỷ xã Quảng Lâm, cho biết: “Khi Ðảng bộ huyện ra nghị quyết xóa bản chưa có đảng viên, Ðảng ủy xã đã họp, ra nghị quyết tập trung rà soát các bản chưa có đảng viên, từ đó chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Ðảng. Nhờ sự đồng thuận, cố gắng của các thành viên trong Ðảng ủy xã, việc xóa bản chưa có đảng viên đã diễn ra khá nhanh chóng, thuận lợi”.

Cùng với đó, Ðảng bộ xã Quảng Lâm đã gắn việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đường lối của Ðảng vào công tác phát triển kinh tế, đời sống cho bà con trong xã. Qua những già làng, trưởng bản, người có uy tín bản và những đảng viên là người dân tộc địa phương, việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vay vốn, xóa đói giảm nghèo được cụ thể hóa và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của bà con. Ðiển hình như các mô hình trồng trọt, chăn nuôi của chi bộ một số bản đã cho hiệu quả thiết thực, giúp người dân tin tưởng làm theo. Từ đó, việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, xây dựng Ðảng cũng được triển khai thuận lợi. Hiện nay, Ðảng bộ xã Quảng Lâm có 126 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc. Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng Ðảng, Ðảng bộ xã Quảng Lâm trở thành 1 trong 14 tổ chức cơ sở Ðảng của huyện Mường Nhé nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Phương Liên
Bình luận

Tin khác

Back To Top