Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

6/8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết

13:18 - Thứ Hai, 15/07/2019 Lượt xem: 6716 In bài viết

ĐBP - Sáng 15/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, đánh giá tình hình thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. 

Đồng chí Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 
Nhờ tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, trọng tâm là các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, như: Phát huy truyền thống anh hùng, phụ nữ Điện Biên cần kiệm tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường... Các cấp hội đã cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương Hội, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh thành các chương trình, kế hoạch cụ thể; đề ra các biện pháp tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội. Đến nay, đã có 6/8 nhóm tiêu chí chủ yếu đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra. Trong quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã lồng ghép việc thực hiện các tiêu chí của chương trình với nhiệm vụ công tác Hội; bám sát mục tiêu, lộ trình xây dựng nông thôn mới của từng địa phương để thực hiện hiệu quả, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Thông qua sinh hoạt Hội và lồng ghép các chương trình hoạt động, các cấp Hội phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với 11/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới, góp phần giúp 22 xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trong toàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ chị của Đảng; chủ động, tích cực bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội để tổ chức có hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội; nhất là ở cơ sở. Thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng kịp thời để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và tương xứng với lực lượng, vị trí, vai trò, sự đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển của tỉnh.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác

Back To Top