Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Luật Quy hoạch

14:29 - Thứ Hai, 15/07/2019 Lượt xem: 7503 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương sáng nay (15/7), về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trong đó trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2019.

 

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Luật Quy hoạch chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Để triển khai thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 phân công cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch; xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; thực thi các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch; xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch. Các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp, trong đó nhiệm vụ trọng tâm của UBND các tỉnh, thành ph là: Rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được phê duyệt, các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định; chủ động rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch; phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ Xây dựng, ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo thẩm quyền đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước; chủ động nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lập quy hoạch theo thẩm quyền, thực hiện quy hoạch theo Luật Quy hoạch…

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, UBND tỉnh Điện Biên đã tiến hành bãi bỏ 7 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Đối với các quy hoạch chưa được phê duyệt hoặc đang triển khai, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 658/SKHĐT-TH ngày 25/5/2018 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về các dự án quy hoạch đang triển khai nhưng đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có văn bản phản hồi. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để thực hiện lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

Tại hội nghị, các bộ, ngành và địa phương tập trung thảo luận về các kết quả đạt được trong thực thi các quy định của Luật, nhất là việc triển khai lập các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; các vấn đề cần tháo gỡ, thống nhất cách hiểu, cách làm về việc lập quy hoạch nào trước, quy hoạch nào sau giữa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của Luật, nhất là các quy hoạch tích hợp như quy hoạch điện cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh... Đồng thời bàn giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian thực hiện chuyển tiếp khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được lập theo quy định của Luật Quy hoạch.

Kết luận hội nghị Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Đặc biệt, Luật Quy hoạch có nhiều khái niệm, quy định lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam như Quy hoạch tổng thể quốc gia được lập cho thời kỳ 10 năm. Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian trước mắt, cũng như hoạch định các chương trình, định hướng cho giai đoạn 2021 - 2030, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top