UBND tỉnh họp phiên tháng 10

19:54 - Thứ Tư, 09/10/2019 Lượt xem: 5924 In bài viết

ĐBP - Ngày 9/10, các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thành Đô, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp tháng 10/2019, xem xét, lấy ý kiến vào 6 nội dung: Tờ trình đề nghị ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành quy định mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy; Tờ trình đề nghị ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn và Báo cáo thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Mường Nhé đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đa số đại biểu dự họp đồng tình với dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh, do Sở Thông tin và Truyền thông trình. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh, quy định rõ quản lý đầu cầu trực tuyến tại địa phương; các trường hợp họp trực tuyến và vấn đề liên quan đến đảm bảo kinh phí tổ chức họp. Về Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, nhiều đại biểu băn khoăn về tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy tối đa không quá 210.000 đồng/người/lần đối với người nghiện ma túy là thuốc phiện, hêrôin thấp hơn so với quy định chung của Trung ương (400.000 đồng/người/lần). Vì vậy các đại biểu đã đề nghị cần nâng lên mức 400.000 đồng... Đại biểu dự họp tham gia một số ý kiến vào Tờ trình đề nghị ban hành quy định mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; đồng thời nhất trí thông qua dự thảo Quy định ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnhQuy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

Kết luận phiên họp, đồng chí Mùa A Sơn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện tờ trình, trong đó phải bám sát vào quy định chung của Nhà nước và Quy định 45 về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước... Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội làm rõ hơn một số nội dung về: Các khoản đóng góp của người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Chính sách đối với người cai nghiện ma túy luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, vì vậy việc ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy rất cần thiết. Tuy nhiên, để dự thảo sát với thông tư, tình hình kinh tế của địa phương, các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính cần rà soát, xem xét lại chế độ hỗ trợ, xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Về điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Mường Nhé đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn cập nhật quy hoạch phát triển hệ thống giao thông các quyến quốc lộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/2/2013; hành lang an toàn giao thông đường bộ; quỹ đất dự kiến để đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ, quy định điểm đấu nối theo quy định.

Tin, ảnh: Mai Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top