Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố ở những nơi có điều kiện

16:32 - Thứ Tư, 20/11/2019 Lượt xem: 12021 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 04) vào ngày 20/11.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới. Nhiều cấp ủy cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Các cấp ủy chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng. Đến nay toàn tỉnh đã giảm 87 thôn, bản chưa có đảng viên; giảm 193 thôn bản, 33 trường học, 67 trạm y tế chưa có chi bộ. Đội ngũ cấp ủy viên từng bước được nâng cao về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt và hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở từng đơn vị cơ sở.

Tại hội nghị, một số ý kiến tham luận về kinh nghiệm trong lãnh đạo đổi mới sinh hoạt chi bộ và phân công cấp ủy dự, theo dõi, chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề tại các chi, đảng bộ; giải pháp và kinh nghiệm bước đầu trong lãnh đạo việc phân công công tác cho đảng viên và giao nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi địa bàn dân cư, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các xã biên giới, vùng cao…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 trong thời gian qua. Để tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết này đồng chí đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục duy trì và làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là ở những bản còn ít đảng viên, có nguy cơ tái “trắng” đảng viên; bên cạnh đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28 - CT/TW, ngày 21/1/2018 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm Quy định số 04-QĐi/TU, ngày 18/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban đảng của cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi ủy viên về mọi mặt, nhất là bí thư, phó bí thư chi bộ; đẩy mạnh thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố ở những nơi có điều kiện.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác