Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11

14:07 - Thứ Sáu, 22/11/2019 Lượt xem: 10547 In bài viết

ĐBP - Ngày 22/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời xem xét 4 tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp.

Năm 2019, HĐND tỉnh đã tổ chức 2 kỳ họp thường lệ và 1 kỳ họp bất thường thông qua 48 nghị quyết. Các nghị quyết đã được triển khai đến các ngành, địa phương. Trong hoạt động giám sát, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 7 cuộc giám sát chuyên đề. Qua đó phát hiện những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và trách nhiệm của các cơ quan, địa phương. Sau giám sát đã có 77/104 kiến nghị được tiếp thu, giải quyết; 36/39 câu hỏi giải trình được giải quyết xong; 4/6 nội dung chất vấn đã được giải quyết… Trong năm đã tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 50 điểm với 3.415 cử tri tham dự; trên 200 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Năm 2019, HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp 11 lượt công dân, tiếp nhận 102 đơn thư, trong đó có 50 đơn không đủ điều kiện xử lý.

Dự kiến năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp thường lệ và 1 – 2 kỳ họp bất thường; tổ chức 7 cuộc giám sát chuyên đề tập trung vào vấn đề thực hiện chính sách, pháp luật, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo…

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ như: Trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, các kiến nghị sau giám sát; nguyên nhân một số kiến nghị của cử tri được trả lời còn chung chung, chưa cụ thể, chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, cử tri; một số đại biểu HĐND chưa dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động tiếp xúc cử tri; hoạt động chất vấn mới chỉ tập trung ở một số đại biểu chuyên trách; việc tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri còn chậm…

Đối với 4 tờ trình, dự thảo nghị quyết gồm: Tờ trình, dự thảo kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020; Tờ trình, dự thảo nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020; dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân giai đoạn 2016 – 2020”; dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát “viêc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020”, cơ bản các đại biểu đều nhất trí cao.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lò Văn Muôn tiếp thu, thống nhất ý kiến của các đại biểu; đặc biệt những ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của HĐND tỉnh. Đối với việc tổ chức các kỳ họp, cần tập trung xem xét, quyết định những nội dung quan trọng, đột xuất, cấp bách. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết; nâng cao chất lượng các phiên thảo luận tổ và tại hội trường, tập trung vào các vấn đề còn vướng mắc. Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong tiếp xúc cử tri, giám sát, tổ chức kỳ họp của HĐND tỉnh và thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ theo quy định…

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác