Phát huy vai trò nhân dân trong giám sát cộng đồng

08:49 - Thứ Tư, 27/11/2019 Lượt xem: 8487 In bài viết

ĐBP - Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát huy quyền làm chủ thông qua hoạt động giám sát; những năm qua, các cơ quan, đơn vị huyện Mường Nhé luôn tạo điều kiện để ban thanh tra nhân dân (TTND) và ban giám sát đầu tư cộng đồng (GSÐTCÐ) phát huy vai trò, tham gia giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ đó, kịp thời kiến nghị, đề xuất ý kiến, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Là xã trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Nhé, những năm qua Mường Toong được Nhà nước hỗ trợ đầu tư nhiều công trình xây dựng, dự án, hỗ trợ cây, con giống. Vì thế mà hoạt động giám sát của ban TTND và ban GSÐTCÐ tại xã là rất cần thiết. Ông Giàng A Vàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mường Toong cho biết: Ban GSÐTCÐ và Ban TTND xã luôn chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, trong quá trình hoạt động đã đi sâu, đi sát vào cơ sở, kịp thời lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị phản ánh của nhân dân. Qua giám sát, các ban đã kịp thời phát hiện những sai phạm, thiếu sót để báo cáo, kiến nghị lên các cơ quan chức năng chấn chỉnh, xử lý. 9 tháng qua. Ban GSÐTCÐ đã tổ chức 4 cuộc giám sát; nội dung chủ yếu tập trung vào việc giám sát các công trình được đầu tư. Ðối với Ban TTND đã thực hiện tốt việc giám sát quy trình điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo và giám sát việc làm nhà cho hộ nghèo đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

Ông Vũ Ðức Thiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Nhé chia sẻ: Những năm qua, hoạt động của các ban TTND và ban GSÐTCÐ trên địa bàn 11/11 xã đã có những chuyển biến tích cực. Các ban đã phát huy được vai trò của mình trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo các Ban TTND xã lựa chọn giám sát ít nhất 4 nội dung chuyên đề/năm; Ban GSÐTCÐ xây dựng kế hoạch giám sát 100% công trình trên địa bàn. Tính đến hết tháng 10/2019, Ban GSÐTCÐ đã giám sát 5 cuộc; Ban TTND giám sát 5 cuộc. Ðồng thời, MTTQ giám sát 9 cuộc; phối hợp với HÐND huyện tiến hành giám sát công tác rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn trong thực hiện chính sách giảm nghèo.

Kết quả, các ban TTND và ban GSÐTCÐ đã phát hiện, phản ánh, đề xuất chính quyền và cơ quan chức năng giải quyết gần 50 vụ việc sai phạm về: Tranh chấp đất đai, xây dựng công trình cơ sở hạ tầng không đảm bảo chất lượng, việc đóng góp và sử dụng các loại công quỹ không đúng mục đích... Cùng với đó, phát huy vai trò “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân được hưởng thụ”, Ban GSÐTCÐ và Ban TTND đã duy trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm; thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Việc công khai các cơ chế, chính sách, công trình đầu tư, trình tự giải quyết thủ tục hành chính; các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được 11/11 xã thực hiện dưới nhiều hình thức, như: Niêm yết tại trụ sở UBND xã, hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, bản, tiếp xúc cử tri, sinh hoạt chi bộ.

Theo Nghị định số 84/2015/NÐ - CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban GSÐTCÐ xã, phường, thị trấn tối thiểu 5 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, trên thực tế mức kinh phí hỗ trợ các hoạt động giám sát ở nhiều nơi chưa bảo đảm theo quy định. Bên cạnh đó, hầu hết các thành viên Ban TTND, Ban GSÐTCÐ là cán bộ hưu trí, người cao tuổi, nông dân… còn thiếu kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm kiểm tra, giám sát (đặc biệt là đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản) dẫn tới kết quả giám sát các công trình, dự án còn hạn chế...  Do vậy, theo ông Vũ Ðức Thiệp để các Ban TTND và Ban GSÐTCCÐ hoạt động hiệu quả, thời gian tới huyện Mường Nhé, đặc biệt là MTTQ các cấp cần hướng dẫn việc bầu chọn thành viên các ban bảo đảm dân chủ, khách quan, lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng, có uy tín, trình độ, hiểu biết về lĩnh vực xây dựng cơ bản, có bản lĩnh, không ngại va chạm. Ðồng thời, đẩy mạnh việc tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức về pháp luật, các kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đội ngũ Ban TTND và Ban GSÐTCÐ... Từ đó, phát huy vai trò của nhân dân trong quản lý xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nơi địa đầu Tổ quốc.

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top