Ông Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Ðảng ủy phường kiêm Bí thư CBQS  phường Nam Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ)

Chưa phù hợp với điều kiện thực tế

08:59 - Thứ Năm, 28/11/2019 Lượt xem: 6226 In bài viết

ĐBP - Chi bộ quân sự (CBQS) phường Nam Thanh được thành lập năm 2012, với 9 đảng viên. Cơ cấu cấp ủy gồm 3 đồng chí, Bí thư Ðảng ủy phường kiêm Chính trị viên làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Trung đội trưởng Dân quân cơ động làm chi ủy viên. Chi bộ có trách nhiệm quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Nhà nước đến lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trên địa bàn phường; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch; lãnh đạo công tác quân sự ở địa phương, vận động khám tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm...

Tuy nhiên, hiện nay mô hình CBQS ở phường Nam Thanh có nhiều khó khăn, hạn chế. Ðó là đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh, gồm: Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND, Bí thư Chi bộ quân sự phường. Do đó công tác tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiều khi không được kịp thời, làm được bên này thì chậm bên kia. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND phường làm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự của phường, liên quan đến công tác điều động dân quân khi tham gia các hoạt động, UBND phường cấp kinh phí hoạt động... nhưng lại không có trong cấp ủy và không sinh hoạt trong Chi bộ quân sự. Dẫn đến tình trạng khi có việc thì Bí thư Chi bộ quân sự phường (đồng thời là Bí thư Ðảng ủy phường) lại phải làm văn bản, tờ trình trình Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

Theo quy định, những đồng chí ngoài 45 tuổi phải chuyển về chi bộ phố, bản sinh hoạt. Ðối với Chi bộ quân sự phường Nam Thanh hiện có 2 đồng chí đã quá tuổi nhưng chi bộ vẫn chưa thể chuyển các đồng chí về chi bộ tổ dân phố, vì nếu chuyển đi thì Chi bộ quân sự phường Nam Thanh sẽ không đủ số đảng viên để duy trì cấp ủy (theo Ðiều lệ Ðảng, điều kiện để thành lập, duy trì cấp ủy cần có ít nhất 9 đảng viên).

Với mô hình này, hiện nay phường Nam Thanh có một chi bộ cơ quan, một chi bộ quân sự đều dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy nhưng đồng chí Chủ tịch UBND phường làm Bí thư Chi bộ cơ quan, còn Bí thư Ðảng bộ phường làm bí thư chi bộ quân sự dẫn đến sự chồng chéo, bất cập. Từ thực tiễn cơ sở, tôi thấy mô hình chi bộ quân sự phường, xã, thị trấn chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, đề nghị cấp trên xem xét cho giải thể.

Tú Anh (ghi)
Bình luận

Tin khác

Back To Top