Ông Phan Bá Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Trùng lắp trong lãnh đạo, chỉ đạo

09:02 - Thứ Năm, 28/11/2019 Lượt xem: 6310 In bài viết

ĐBP - Sau 7 năm thực hiện thí điểm mô hình CBQS xã, phường, thị trấn, số lượng đảng viên tại các chi bộ ngày càng giảm. Theo quy định, đảng viên tại các CBQS ngoài tuổi 45 là phải chuyển về chi bộ phố, bản sinh hoạt, trong khi đó nguồn đảng viên tại các cơ sở không nhiều. Vì thế hiện nay chỉ còn 15 chi bộ với 95 đảng viên tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Vừa qua, Huyện ủy Tuần Giáo đã cho giải thể 2 CBQS, đó là CBQS xã Pú Nhung và CBQS xã Quài Cang theo Kế hoạch số 64- KH/TU, ngày 24/4/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 38 - KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Có thể nói bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì mô hình CBQS xã, phường, thị trấn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Ðó là việc xây dựng quy chế làm việc, tổ chức hoạt động của một số chi bộ còn chồng chéo, chưa phát huy hiệu quả vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương; chưa phân định rõ vai trò của cấp ủy xã, phường, thị trấn với vai trò của cấp ủy chi bộ quân sự. Ðặc biệt, đồng chí bí thư chi bộ quân sự kiêm nhiệm nhiều chức danh nên công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ có sự trùng lắp, hoặc chưa kịp thời. Trong Hướng dẫn số 35- HD/BTCTW, thì chi bộ quân sự xã là chi bộ trực thuộc và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy xã (phường, thị trấn), nhưng khi hoạt động còn lúng túng trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữa đảng ủy quân sự huyện và đảng ủy xã, phường, thị trấn. Số đảng viên phần lớn cư trú ở thôn, bản, tổ dân phố, nên ảnh hưởng đến sinh hoạt chi bộ và nguồn phát triển đảng viên.

Tú Trinh (ghi)
Bình luận

Tin khác

Back To Top